عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز کار آفرینی تهران

 فرمت: Word

 حجم فایل: 22 KB

 قیمت: 6500 تومان

 

http://modir3-3.ir/images/karafarini-strategic-management-modir123.com.gif

فهرست مطالب موجود در فایل

مدل برنامه ­ریزی استراتژیک مرکز کارآفرینی تهران، چشم­ انداز مرکز کارآفرینی تهران، ارزش­ های بنیادی مرکز کارآفرینی تهران، رسالت (مأموریت) هدف­ های بلند مدت مرکز کارآفرینی تهران، هدف­ های فرعی مرکز کارآفرینی تهران، ترویج کارآفرینی به عنوان یک فلسفه زندگی، تحلیل وظیفه­ ای نقاط قوت، ضعف، فرصت ­ها و تهدیدات و دستیابی به آرمان های کارآفرینی در دانشگاه، نقاط قوت مرکزکارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف­ های بلندمدت، نقاط ضعف مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف­ های بلندمدت، فرصت­ های مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف­ های بلندمدت، تهدیدهای مرکز کارآفرینی دانشگاه برای دستیابی به هدف­ های بلندمدت، ماتریس بررسی عوامل داخلی مرکز کارآفرینی تهران، ماتریس بررسی عوامل خارجی مرکز کارآفرینی تهران، ماتریس داخلی و خارجی مرکز کارآفرینی تهران، استراتژی اصلی مرکز کارآفرینی تهران، استراتژی­ های فرعی مرکز کارآفرینی تهران، هدف­ های میان مدت مرکز کارآفرینی تهران، برنامه­ های عملیاتی برای تحقق هدف­ های برنامه پنج ­ساله مرکز کارآفرینی تهران، مسؤلیت ­های ملی مرکزکارآفرینی دانشگاه تهران، معیارهای ارزیابی عملکرد مرکز کارآفرینی تهران، راه ­های تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه ­های مرکز مرکز کارآفرینی تهران، برنامه عملیاتی سال، ساختار سازمانی مرکز کارآفرینی دانشگاه، تجزیه و تحلیل مشاغل مرکز کارآفرینی تهران

30 صفحه word ـ 18 اسلاید powerpoint

توضیحات

مقدمه ای بر مراکز کارآفرینی

امروزه با توجه به گسترش شتاب افزای تغییرات و تحولات، مؤسسات، نهادها، سازمان­ ها از جمله دانشگاه ­ها برای پاسخگویی اثربخش به انتظارات و نیازهای گوناگون فردی، سازمانی و اجتماعی، خود نیازمند تفکر راهبردی هستند. از سوی دیگر، دستیابی به سطوح بالای بهره­ وری و کمال از طریق برنامه ­ریزی استراتژیک امکان­پذیر است. بنابراین مدیران موفق و اثربخش، تفکر راهبردی خویش را در چارچوب برنامه­ ریزی استراتژیک (راهبردی) جامه عمل می ­پوشانند. مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران برپایه چشم ­اندازی (آرمانی) که فراروی خود دارد، برای انجام رسالتی که عهده­ دار آن گردیده و به منظور دستیابی به اهداف خود، برنامه استراتژیکی را طراحی و تدوین نموده که در برگیرنده مطالب زیر است:

مدل مفهومی برنامه­ ریزی استراتژیک مرکز کارآفرینی، دیدگاه ها، رسالت، اهداف، توجه به برنامه ­های مرکز کارآفرینی بعضی از دانشگاه های معتبر جهان و الگو برداری از برنامه­ هایی که امکان اجرا ­شدن آن­ها با توجه به فرهنگ و امکانات کشور میسر باشد، تجریه و تحلیل قوت­ ها،  ضعف­ ها و فرصت ­ها و تهدیدات، ماتریس بررسی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی­ های توسعه کارآفرینی، اهداف کوتاه و بلند مدت، برنامه عملیاتی و معیارهای ارزیابی عملکرد، راه­ های تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه­ های مرکز، برنامه عملیاتی، ساختار سازمان مرکز و تجزیه و تحلیل مشاغل مرکز کارآفرینی

لیست مدیریت استراتژیک شرکت هاجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123