عنوان پروژه: استراتژی های تجارت الکترونیک شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران

 فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: 635 KB

 مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

 

فهرست مطالب موجود در فایل

مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

 • چشم انداز شرکت
 • مأموریت شرکت مسافرتی گردشگران
 • مدل های تجارت الکترونیکی شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس SWOT شرکت مسافرتی گردشگران
 • ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس بررسی رقابت (CPM) شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس SWOT شرکت مسافرتی گردشگران
 • تدوین استراتژی شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس BCG شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شرکت مسافرتی گردشگران
 • ماتریس استراتژی اصلی شرکت مسافرتی گردشگران
 • تحلیل 7c برای طراحی سایت شرکت مسافرتی گردشگران

27 صفحه word ــ 45 اسلاید powerpoint

توضیحات

مدیریت استراتژیک شرکت گردشگران

چشم انداز شرکت گردشگران

یکی از مهمترین وظایف مدیران عالی سازمان و متصدیان تدوین استراتژی تجارت الکترونیک، تعیین چشم ‌انداز تجارت الکترونیک سازمان است. چشم اندازهای برتر و عالی تجارت الکترونیک چیزی فراتر از اهداف تجاری و یا درآمدی را منعکس می کنند. چشم اندازهای قوی و مناسب کارکنان را هماهنگ کرده و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری بیشتر در سازمان تشویق می‌کند. وجود چشم انداز قوی، کارا و مناسب علائمی را به بازار می فرستد که نشان‌دهنده توانایی سازمان جهت کسب رهبری بازار و تسلط بر بازار است (RAYPORT & JAWORSKI, ۲۰۰۲, PP ۱۵-۱۶). میلر (۱۹۹۶,PP ۴۰-۴۲) چشم انداز شرکت شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران در پاسخ به این سوال که این شرکت در افق این برنامه به چه جایگاهی قصد دارد برسد بیان شده است:

« کسب مقام نخست در جذب مشتری از تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری ایران »

 مأموریت شرکت گردشگری و مسافرتی گردشگران

رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموریت و بیانیه رسالتی یاد می شود بیان می کند که سازمان چه چیزی را برای جامعه تولید می‌کند. رسالت سازمانی اهداف بنیادی منحصر به فرد سازمان را تعیین و سازمان را از سایر سازمان ها متمایز و جهت‌گیری سازمان را مشخص می کند.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225