عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت مرسدس بنز (Mercedes Benz)

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 2018

فرمت: Word ،powerpoint

حجم فایل: 2.223 KB

قیمت: 16500 تومان

 

http://modir3-3.ir/images/Mercedes_benz_modir123.com.gif

فهرست مطالب موجود در فایل

شناسنامه شرکت بنز، تاریخچه شرکت بنز، برندهای شرکت بنز، چشم انداز و ماموریت شرکت بنز، برنامه استراتژیک شرکت بنز، اصول کسب و کار شرکت بنز، چشم انداز محیط کسب و کار شرکت بنز،ماتریس Swot شرکت بنز، ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شرکت بنز، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE) شرکت بنز، ماتریس عوامل خارجی (EFE) شرکت بنز، ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت بنز، تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی (EFE) شرکت بنز، ماتریس CPM شرکت بنز، گروه مشاوره بوستون ماتریس (BCG) شرکت بنز، ماتريس استراتژي اصلي شرکت بنز، پنج نیروی رقابتی پورتر شرکت بنز، تحلیل PEST شرکت بنز، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش شرکت بنز، منابع بر اساس مشخصات شرکت بنز، منابع

28 صفحه word ـ 30 اسلاید powerpoint

تاریخچه شرکت

ماموریت و چشم انداز شرکت خودروسازی بنز

چشم انداز شرکت بنز: توجه به مسائل زیست محیطی و ارائه محصوی نوآور و برتر با خدمات فردی مشتری و جلب اعتماد مشتری

ماموریت شرکت بنز: ایجاد یک محل استثنایی برای انجام کسب و کار برای کارمند و مشتری در یک زمان

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123