عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز (General Motors)

سال انتشار مدیریت استراتژیکسال انتشار: 2017

فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: 1.353 KB

 قیمت: 12500 تومان

مدیریت استراتژیک شرکت جنرال موتورز (General Motors)

فهرست مطالب موجود در فایل

جنرال موتورز در یک نگاه، تاریخچه شرکت جنرال موتورز، چشم انداز شرکت جنرال موتورز، ارزش ها و فرهنگ سازمانی شرکت جنرال موتورز، ماموریت شرکت جنرال موتورز، حوزه فعالیت شرکت جنرال موتورز، منابع انسانی شرکت جنرال موتورز، نمودار صنایع و استراتژی های شرکت جنرال موتورز، ارزش برند شرکت جنرال موتورز، جدول رتبه شرکت جنرال موتورز در مجله فورچن در سال، تحقیق و توسعه شرکت جنرال موتورز، مدل زنجیره تامین شرکت جنرال موتورز، ماتریس نقاط ضعف و قونت و فرصت و تحلیل شرکت جنرال موتورز، ماتریس بررسی عوامل داخلی EFE شرکت جنرال موتورز، ماتریس بررسی عوامل خارجی IFE شرکت جنرال موتورز، ماتریس CPM شرکت جنرال موتورز

29 اسلاید Powerpoint و 21 صفحه Word

توضیحات

چشم انداز (Vision) شرکت جنرال موتورز در آینده

رهبر جهانی در حوزه حمل و نقل و محصولات و خدمات مرتبط ،به وجد آوردن مشتری از طریق بهبود مستمر باتوجه به كار تیمی، درستی و نوآوری كاركنان شركت.

ماموریت  (Mission) شرکت جنرال موتورز

ماموریت جنرال موتورز چنین است:

به لحاظ اجتماعی در عملكردهای خود در سراسر جهان متعهد می باشد، خدمات و محصولاتی با كیفیت برای مشتریان فراهم سازد كه از ارزش و درجه بالایی برخوردار باشد و همچنین كاركنان و شركاء و افرادی كه در كسب و كار با این شركت همكاری دارند دراین موفقیت سهیم بوده و سهام داران شركت عایدات مالی و درآمد های سطح بالا و مستمری درقبال سرمایه گذاری خود  دراین شركت دریافت خواهند كرد

جنرال موتورز دراین بیانیه، چهار اولویت فرهنگی برای موفقیت کسب و کار خود تعریف کرده است:

۱- افزایش کمی و کیفی تولید و تمرکز بر مشتری
۲- عمل کردن به عنوان یک شرکت یکپارچه
۳- مشارکت در تحقق اهداف
4- کارکردن همراه با حس شتاب

لیست مدیریت استراتژیک شرکت هاجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

پشتیبانی سایت مدیر123

فرم تماس