عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت ایران خودرو

 فرمت: Word ،powerpoint

 حجم فایل: 607 KB

 قیمت: 3000 تومان

3000 تومان – خرید پروژه

 

http://modir3-3.ir/S_M/fotp-stra/irankhodro-modir123.com.jpgفهرست مطالب موجود در فایل:

تاریخچه شرکت ایران خودرو، چشم انداز شرکت ایران خودرو، اهداف شرکت ایران خودرو، رسالت شرکت ایران خودرو، استراتژی شرکت ایران خودرو، ماتریس SWOT شرکت ایران خودرو، ماتریس ارزیابی عامل خارجی شرکت ایران خودرو External Factor Evaluation (EFE) Matrix، ارزیابی عوامل خارجی (EFE) شرکت ایران خودرو، تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی (EFE) شرکت ایران خودرو، نقشه موقعیت شرکت ایران خودرو، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شرکت ایران خودرو Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی شرکت ایران خودرو (IFE)

23 صفحه word ـ 42 اسلاید powerpoint

 پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس