مدیریت استراتژیک بانک ولز فارگو (Wells Fargo)

مدیریت استراتژیک بانک ولز فارگو (Wells Fargo)

تاریخچه بانک ولز فارگو

بانک ولز فارگو در سال 1852 توسط هنری ولز و ویلیام فارگو تاسیس گردید. دفتر مرکزی بانک در سانفرانسیسکو ایالت متحده آمریکا قرار دارد. در عصر هجوم افراد برای یافتن طلا در غرب ایالات متحده آمریکا، هنری ولز و ویلیام فارگو در سال ۱۸۵۲ موسسه‌ای را مشترکا تاسیس کردند که عملیات بانکی را در مورد خرید طلا و فروش اوراق بانکی و حمل و نقل طلا و اشیای ارزشمند در آن محدوده جغرافیایی کشور انجام می‌داد. در آن دهه که رشد انفجارآمیز اقتصادی غرب آمریکا رقم زده می‌شد، ولز فارگو به شهرت و ثروت سرشاری دست یافت.

گسترش فعالیت بانک تا سال ۱۹۱۰ بسیاری نقاط غرب آمریکا را دربر گرفت. در سال ۱۹۰۵ به صورت رسمی، بانک ولز فارگو از بطن موسسه اولیه جدا شد و بر ارائه خدمات بانکی تمرکز کرد. در دهه ۱۹۸۰، ولز فارگو جهش عظیمی انجام داد و به هفتمین بانک بزرگ آمریکا تبدیل شد. این جهش حاصل درایت و رویکرد مدیریت ارشد وقت بانک بود. در دهه ۱۹۹۰، ولز فارگو ایالتهای شرقی را نیز در آمریکا تحت پوشش قرار داد. امروز، بانک ولز فارگو با ارائه خدمات متنوع مالی در همه جای آمریکا حضور دارد.

ولز فارگو با ارائه خدمت به ۶/۲۳ میلیون شاغل خانگی، ۳/۱ میلیون شرکت کسب و کار کوچک، ارائه ۱۵۰ خدمت مختلف و داشتن ۸۴ کسب و کار گوناگون در عرصه بانکداری و خدمات مالی حضوری فعال دارد. بانک در حوزه بانکداری اجتماعی، سوانح خانوادگی، بیمه و سرمایه‌گذاری، وام‌های خاص، مالی و مسکن فعال است.

سفارش مدیریت استراتژیک شرکت استارباکسمحتویات فایل:

تاریخچه بانک ولز فارگو، ماموریت بانک ولز فارگو، چشم انداز بانک ولز فارگو، اهداف بانک ولز فارگو، خط مشی ها بانک ولز فارگو، محصولات و خدمات بانک ولز فارگو، ارزش ها بانک ولز فارگو، تحلیلSWOT بانک ولز فارگو، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFE) بانک ولز فارگو، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE) بانک ولز فارگو، تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE) بانک ولز فارگو، مدل پورتر (5 عامل رقابتی) بانک ولز فارگو، گروه مشاوران بوستون بانک ولز فارگو، منابع

http://modir3-3.ir/images/clik-modir123.com.gifجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png