ترجمه عنوان مقاله: مقدمه ای بر مدل سازی سلسله مراتبی خطی

عنوان انگلیسی مقاله: An introduction to hierarchical linear modeling

رشته: روش تحقیق در عملیات

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

منبع: University of Ottawa

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده انگلیسی

سطوح سلسله مراتبی

هدف از این آموزش معرفی مدلسازی خطی سلسله مراتبی (HLM) است. یک توضیح ساده از HLM در این مقاله ارائه شده است که توصیف زمانی که برای استفاده از این روش آماری و شناسایی عوامل کلیدی قبل از انجام این تجزیه و تحلیل را در نظر گرفته شده است. بخش اول مقاله آموزش، HLM را تعریف می کند، هدف آن را روشن می کند و مزایای آن را بیان می کند. بخش دوم، تئوری ریاضی، معادلات و شرایطی که HLM را در بر می گیرد، توضیح می دهد. آزمون فرضیه HLM در بخش سوم انجام می شود. در نهایت، بخش چهارم یک مثال عملی از اجرای HLM را فراهم می کند، که خوانندگان می توانند در کنار آنها شرکت کنند. در طول این آموزش، تاکید بر ارائه یک مرور کلی از اصول اساسی HLM قرار می گیرد.

سطوح سلسله مراتبی اطلاعات گروه بندی یک پدیده معمول است (Osborne، 2000). به عنوان مثال، در بخش آموزش، اطلاعات اغلب در دانش آموز، کلاس درس، مدرسه و سطح ولسوالی مدرسه سازمان یافته است. شاید کمتر به طور مستقیم، در تحقیقات متاآنالیز، داده های مشارکت کننده، روش، و نتایج در هر آزمایش در تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در تحقیقات مکرر، داده های جمع آوری شده در زمان های مختلف و تحت شرایط مختلف در داخل هر شرکت کننده مطالعه قرار می گیرند (Raudenbush & Bryk، 2002؛ Osborne، 2000). تجزیه و تحلیل داده های سلسله مراتبی بهتر است با استفاده از تکنیک های آماری که سلسله مراتب را شامل می شوند، مانند مدل سازی خطی سلسله مراتبی.

نمونه پروپوزال های آماده

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط