ردیفعنوان مقالهانتشارقیمت
1

ترجمه مقاله سازگار کردن تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

20025000
2

ترجمه مقاله ایجاد قابلیت شناخت مشتری: مدیریت استراتژیكی برنامه های مدیریتی روابط مشتری

20035000
3

ترجمه مقاله مدلی برای ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

20037500
4

ترجمه مقاله نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری

20067500
5

ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

20078500
6

ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند تجاری

20107500
7

ترجمه مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM): اثرات واسطه عوامل سازمانی

20116000
8

ترجمه مقاله مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات مورد: مدیریت ارتباط با مشتریان

201110500
9

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

20125500
10

ترجمه مقاله ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برابعاد عملکرد سازمانی مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی

201310500
11

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مدیریت مشتری: بررسی براساس قابلیت های CRM

201312500
12

ترجمه مقاله بررسی نقش سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری

201416500

 http://modir3-3.ir/TRANS/pacage-transe/pace-crm-modir123.com.PNG