لیست ترجمه رشته کارآفرینی

با وارد کردن واژه و یا سال انتشار مورد نظر در قسمت جستجو می توانید راحتتر به مقاله مورد نظرتان برسید

ردیفعنوان مقالهانتشارقیمت
1

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

20113000
2

ترجمه مقاله تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

20094500
3

ترجمه مقاله آیا شیوه های منابع انسانی باعملکرد خوب به کارآفرینی شرکت های بزرگ کمک می کند؟ نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

20084500
4

ترجمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه

20137000
5

ترجمه مقاله انگیزه وابستگی (پیوندجویى) و علاقه در حرفه های کارآفرینی

20128000
6

ترجمه مقاله تأمین مالی کسب و کارهای نوپا: یکی ازموضوعات بسیار مهم برای عملکرد، رشد و بقای بنگاه

20099500
7

ترجمه مقاله شناسایی عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

20139500
8

ترجمه مقاله کارآفرینی اجتماعی و تشکیلات اقتصادی: از منظر جهانی و مبتکرانه

201012500
9

ترجمه مقاله بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری

201316500
10

ترجمه مقاله گرایش کارآفرینی و عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط: مطالعه ای کمّی بر روی بنگاه های هلند

201218500

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط