لیست ترجمه رشته مدیریت آموزشی

با وارد کردن واژه و یا سال انتشار مورد نظر در قسمت جستجو می توانید راحتتر به مقاله مورد نظرتان برسید

ردیفعنوان مقالهانتشارقیمت
1

ترجمه مقاله مشاوره

19984500
2

ترجمه مقاله هوش هیجانی و مشاوره

20095500
3

ترجمه مقاله گرایش ها در مقایسه های اجتماعی: خوش بینی یا بدبینی

20097500
4

ترجمه مقاله مشاوره رهبران مدرسه

20048500
5

ترجمه مقاله رهبری تحول گرا و پرخاشگری افراد تیم

20108500
6

ترجمه مقاله نگاهی به انجمن امور مالی و اقتصادی

20149500
7

ترجمه مقاله مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی

201516500
8

ترجمه مقاله یک سیستم آموزشی هوشمند مبتنی بر رقابت، پرسش محور، انطباقی و نوآورانه برای یادگیری

201222500

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png