عنوان سمینار: تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 35 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب سمینار تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه

 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • سابقه تحقیق در داخل کشور
 • سابقه تحقیق در خارج از کشور
 • نقش بیمه
 • تاریخچه بیمه
 • سیر تحول بیمه
 • آغاز حرفه بیمه گری
 • تاریخچه بیمه در ایران
 • جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
 • تعریف واژه بیمه
 • برنامه تحول در صنعت بیمه کشور
 • چشم انداز و اهداف کلان بیمه
 • منابع

توضیحات

نقش بیمه

بیمه، نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه دارد. خدمتی را که بیمه به جامعه ارائه می کند، می توان به هفت گروه بخش کرد:

بیمه، تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی

انواع بیمه (بیمه  عمر، بیمه آتش سوزی، بیمه حاصل و نقل، بیمه مسؤولیت، بیمه اعتبار، بیمه تضمین، بیمه مهندسی، بیمه کشتی، بیمه محصولات کشاورزی و جز آن) در سطح گسترده با جبران خسارت و زیان های مالی، بازرگانان را در مقابل بی تعادلی مالی ناشی از تحقق ریسک های احتمالی حمایت می کنند. بیمه گذار، تنها مبلغ اندکی متناسب با ریسک در مقایسه با پتانسیل خسارت و زیان مالی ناشی از تحقق بخشی از سرمایه و ذخایر خود را برای جبران خسارات و زیان های مالی ناشی از تحقق انواع خطرها راکد بگذارد، می تواند از تمام امکانات مالی خود در گسترش و توسعه فعالیت خویش بهره گیرد.

آتش ، اموال، دارایی، موجودی کالا و هرچه در دسترس باشد را می سوزاند و نابود می کند. همه مردم از جمله بازرگانان در معرض تهدید خطر آتش سوزی قرار دارند که نمی توان برای آن زمان معینی پیش بینی کرد. بی اطمینانی، ویژگی خطر بیمه شده است.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMپشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png