عنوان ادبیات نظری (سمینار): خودتنظیمی كاری با رضایت شغلی و انگیزش شغلی

رشته تحصیلی: مدیریت

 مقطع: ارشد

 تعداد صفحات: 82 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات خودتنظیمی

 • مقدمه ای بر مفهوم انگیزش
 • تعاریف و پیشینه پژوهش
 • خواص اساسی انگیزه ها
 • عوامل موثر بر انگیزش
 • جایگاه انگیزش در روان شناسی
 • موضوعات مورد توجه در روانشناسی انگیزش
 • انگیزش یک فرآیند است
 • انگیزش یا خودگردان است یا محیطی
 • نظریه های انگیزشی
 • نظریه های محتوایی
 • نظریه های فرآیندی
 • خطوط اصلی در مطالعه انگیزش
 • فرآیند انگیزش و دیدگاه مکاتب مدیریتی به انگیزش
 • مکتب کلاسیک مدیریت
 • مکتب روابط انسانی (نئو‌ کلاسیک)
 • دیدگاه سیستمی انگیزش در سازمان
 • مدل اقتضایی انگیزش
 • نظریه های محتوایی
 • نظریه های فرآیندی
 • تئوری های انگیزشی
 • نظریه‌های محتوایی
 • نظریه‌های فرآیندی
 • نظریه‌های تقویت رفتار
 • عوامل راضی کننده یا انگیزشی
 • عوامل بهداشتی یا عدم رضایت
 • نظریه X و Y
 • تئوری های فرآیندی
 • رفع احساس نابرابری
 • تئوری انتظار
 • پاداشهای درونی و بیرونی
 • تئوری تقویت رفتار
 • طرح های انگیزش سازمانی
 • انگیزش شغلی
 • عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان
 • ویژگی های فردی
 • ماهیت شغلی
 • جوسازمانی
 • محیط بیرونی
 • عوامل درونی ایجاد انگیزش شغلی
 • عوامل بیرونی ایجاد انگیزش شغلی
 • عوامل کاهش انگیزش کارکنان
 • رضایت شغلی
 • رضایت شغلی
 • مقدمه ای بر رضایت شغلی
 • تعریف “شغل “
 • تعریف رضایت  از نظر لغوی
 • تعریف رضایت شغلی
 • عوامل موثر و مرتبط با رضایت شغلی
 • عوامل سازنده رضایت شغلی
 • عوامل موثر در رضایت شغلی
 • آثار وجود رضایت شغلى
 • د ـ تأثیررضایت شغلى بر سازمان
 • نظریه هاى رضایت شغلى
 • نظریه امید و انتظار
 • نظریه نقشى
 • نظریه نیازها
 • نظریه هرزبرگ
 • نظریه هالند
 • عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان
 • عوامل تشویق به دو دسته تقسیم می‌شوند
 • انواع رضایت شغلی
 • شاخص های رضایت شغلی
 • تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی
 • رضایت شغلی و بهره وری
 • اختلاف های انگیزش و رابطه آن با رضایت شغلی
 • تفاوت رضایت شغلی و انگیزش
 • تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلى
 • الف ـ بررسى هاى روان شناسان
 • ب ـ مطالعات جامعه شناختى
 • خود تنظیمی یا خود کنترلی یا خود کارآمدی
 • مقدمه ای بر مفاهیم خود تنظیمی
 • منابع خود کارآیی
 • مدل سازی اجتماعی
 • ترغیب اجتماعی
 • واکنش های روانی
 • خودکنترلی
 • ماهیت و هدف خودكنترلی
 • مرز بین كنترل و خودكنترلی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی
 • منابع داخلی (24 مورد)
 • منابع خارجی (4 مورد)

توضیحات

انگیزش

تعریف انگیزش بستگی به مفاهیم نظری روان شناسی دارد. در واقع تعریف یک روان شناس از انگیزش به دیدگاه او بستگی دارد. فروید، کتل، مورفی، هب و … تعارفی را در مورد انگیزش ارائه کرده‌ اند، اما در یک جمع‌بندی کلی می‌توان انگیزش را به صورت «مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.» تعریف کرد ( عباسی، 1389).

به عقیده ی جان اتکینسون معنای ثابت و معینی برای واژه ی انگیزش وجود ندارد (اتکینسون، 1964). اما روانشناسان بر این باورند که انگیزه عاملی است درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی وی (میشل، 1983، 63).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

فرم تماس