عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه استرس و رضایت شغلی بر هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 21 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2011

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

هوش هیجانی و رضایت شغلی

هوش هیجانی پیش بینی کننده مهمی از نتایج کلیدی سازمانی از جمله رضایت شغلی است. نتایج مطالعه کافتزیوس و زامپتاکیس (2008) نشان داد که هوش هیجانی تأثیر مستقیمی در رضایت شغلی دارد. علاوه بر این، بین برخی از عوامل هوش هیجانی و رضایت شغلی ارتباط ضعیفی وجود دارد. نتیجه مطالعات دیگر (گلریوز، گونی، آیدین و آسان، 2008؛ سی و همکاران، 2006؛ کارمیلی، 2003؛ و وونگ و قانون، 2002) نشان داد که هوش هیجانی دارای

هوش هیجانی با نتایج شغلی مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد (وونگ و قانون، 2002). یعنی کارمندانی که نمی توانند احساسات خود را ارزیابی و تنظیم کنند، همانطور که ابراهیم (1999) خاطرنشان می کند، تعهد سازمانی کمتری دارند. همچنین افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند نسبت به سازمان خود متعهد تر هستند (نیکولا و تساویس، 2002) و عملکرد بالایی در کار دارند.

مطالعه ای که توسط نیکولا و تساویس انجام شد، (2002) رابطه ی محکمی بین برخی مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد سازمانی نشان داد. نتایج نشان داد که علیرغم پیوندهای ضعیف و متوسط ​​بین کنترل احساسات و درک احساسات با تعهد سازمانی، استفاده از احساسات در هوش هیجانی با تعهد سازمانی پیوندهای محکمی دارد. به طور کلی، بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین محققان اظهار داشتند که هوش هیجانی عامل اصلی در افزایش تعهد سازمانی است. در مطالعه دیگری، کارمیلی (2003) دریافت که تعهد عاطفی با هوش هیجانی رابطه مثبت دارد. در حقیقت، کارکنان با هوش هیجانی بالاتری از سطح بالای تعهد عاطفی و دلبستگی به سازمان برخوردار بودند. علاوه بر این، بین هوش هیجانی و تعهد مداوم رابطه منفی وجود دارد و تعهد مداوم یک فرد با هوش هیجانی بالا کاهش می یابد.

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف نقش واسطه استرس و رضایت شغلی بر هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان می باشد این پروپوزال متشکل از 4 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. مدل مفهومی پروپوزال و متغیرهای وابسته و مستقل بطور کامل تشریح می گردد.

پروژه های مشابه

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط