عنوان پروپوزال: بررسی نقش عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی نقش عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

مکانها، صرف نظر از مقیاس (کشور، شهر یا مکان کوچکتر) یا دیدگاه (صرفا به عنوان یک مقصد گردشگری یا دیدگاه وسیعتر)، بسیار پیچیده هستند. بنابراین، هر گونه بحث در مورد استفاده از نام تجاری در مقصد مورد نظر نیز بسیار پیچیده است و نیازی فراتر از نظریه های نام تجاری محصول یا شرکت های بزرگ دارد.

در این پژوهش به دنبال بررسی عناصر نام تجار در برندسازی مقصد می باشد. طبق تحقیقات گرتنر، هیچ توافق در مورد نام هاری تجاری های مکان و روند نام تجاری مقصد وجود ندارد. با این حال، بررسی ادبیات مربوطه، تغییراتی را در تعاریف نشان می دهد که شبیه تغییراتی است که ما برای مارک های عمومی شاهد آن بودیم. در حقیقت، اولین تعریف نام تجاری مقصد ارائه شده توسط ریچی و ریچی (1998، ص 103) به اصطلاح “کالا” و “خدمات” اصطلاح را با اصطلاح “مقصد” جایگزین کرد: “یک نام تجاری مقصد، نام، نماد، لوگو، علامت کلمه یا گرافیک دیگری که مقصد را مشخص و تشخیص می دهد.

پروپوزال حاضر متشکل از 2 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png