عنوان پروپوزال: بررسی رابطه خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 21 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2020

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

پایداری اجتماعی

براساس گفته هالت 2011، پایداری می تواند یک منبع استراتژیک باشد که منجر به مزیت رقابتی و به نوبه خود به عملکرد ارگان های ملی برتر می شود. هنگامی که این استراتژی ها با هدف پرداختن به هر سه روش پایداری در کنار هم قرار گرفته است، مرور نتایج ادراکی غیر قابل توصیف است. با توجه به مبهم بودن نتایج، باید چشم اندازهای تحقیق با استفاده از روشهای پایداری از فرد در فراهم آوردن مناسبات در رابطه استراتژی – پایداری مورد استقبال قرار گیرد. مطالعاتی که از پایداری اجتماعی برای سنجش عملکرد استفاده می کنند با موفقیت رابطه مثبت با استراتژی را نشان می دهند. از آنجا که اندازه گیری پایداری اجتماعی در این مطالعات به صورت یک بعدی است، این مطالعه، به بهترین وجه دانش ما، اولین پایداری اجتماعی به عنوان یک عامل چند بعدی با استفاده از پیامدهای استخدام، نتایج مشتری و نتیجه سازمانی به صورت تجربی استراتژی پایداری اجتماعی را نشان می دهد.

توضیحات پروپوزال مشتری مداری

پروپوزال فوق در زمینه مشتری مداری می باشد که با هدف بررسی رابطه خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی شرکت های کوچک و متوسط می باشد این پروپوزال متشکل از 5 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. مدل مفهومی پروپوزال و متغیرهای وابسته و مستقل بطور کامل تشریح می گردد. مقاله بیس مربوط به سال 2020 بر گرفته از سایت معتبر ساینس دایرکت به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروژه های مشابه

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط