عنوان پروپوزال: بررسی تصویر و شهرت شرکت در ایجاد وفاداری مشتری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2019

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

پروپوزال بی عدالت سازمانی

ارتباط بین تصویر شرکتی و شهرت به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است، زیرا بیشتر مطالعات تنها به طور جداگانه تصویر یا شهرت خود را بر عملکرد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تصویر شرکت نمایان گر ذهنیت اولیه مشتری از شرکت می باشد. و این هر چه اعتبار و خدمات و ارتباط از سوی شرکت با مشتری بیشتر و بیشتر شود منجر به وفادای بیشتر مشتری و همچنین تعهد مشتریان می گردد.

با توجه به این امر شرکت های خصوصی و دولتی می توانند از طریق بالابردن تصویر شرکت و شهرت (شناخت و برجسته کردن نام شرکت نسبت به رقبا) به عنوان مزیت رقابتی خود را نسب به سایر رقبا متمایز نمایند که این امر وفاداری مشتریان شرکت و سود شرکت را در آینده در بر می گیرد.

پروپوزال حاضر متشکل از 9 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 8 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد مدل مفهومی پژوپوزال در فایل پروپوزال تشریح خوهد گردید و متغیرهای وابسته و مستقل بطور کامل تشریح می گردد. در این پروپوزال به بررسی تصویر و شهرت شرکت در ایجاد وفاداری مشتری خواهیم پرداخت. مقاله بیس مربوط به سال 2019 بر گرفته از سایت معتبر ساینس دایرکت به پیوست فایل ارسال خواهد گردید. لازم به ذکر است پروپوزال فوق مربوط به رشته مدیریت بازاریابی می باشد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط