گروه مدیر 123 با کادری مجرب و متخصص به شما کمک می کند تا قبل ورود به کسب و کار جدید آن را برای شما بررسی و تحلیل نماید تا با دانش وارد آن عرصه شوید و یا انتخاب درستی داشته برای حضور یا عدم حضورتان در آن عرصه داشته باشید.

برای این کار گروه مدیر 123 ابتدا به معرفی آن کسب کار برای شما می پردازد و در مرحله بعد به تحلیل و رقبای شما در کسب و کار مورد نظرتان می پردازد مدل SWOT و مدل پورتر و ماتریش های IFE  و EFE را برای شما تشرح خواهد کرد و در نهایت چشم انداز و هدف سازی خواهد نمود و در نهایت روند مدیریت ارتباط با مشتری را برای شما تشرح خواهد نمود.

 

Print Friendly, PDF & Email