راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه

مشاوره رایگان انتخاب موضوع

معیارهای انتخاب یک موضوع مناسب

 • موضوع باید مناسبت داشته باشد: یعنی موضوع جزء موضوعات اولویت دار باشد.
 • اجتناب از دوباره‌كاری در موضوع طرح:
  برای اینكه بدانیم موضوع مورد تحقیق ما تكراری است یا نه و آیا ارزش تحقیق دارد یا نه، باید متون مرتبط بررسی شود. با توجه به امكانات موجود و در دسترس، این امر كار دشواری نیست. محقق می‌تواند با مراجعه به مقالات داخلی و خارجی، خلاصه كنگره‌ها تماس با سایر محققینی كه درخصوص موضوع پژوهش یا موضوعات مشابه كار كرده‌اند، نظری اجمالی به كارهای سایر محققین داشته باشد. البته ذكر این نكته لازم است كه زمانی یك موضوع تكراری است كه تمامی ابعاد تحقیق و موضوع مانند هم باشند. ولی اگر از نظر زمانی یا مكانی با هم متفاوت باشند، موضوع دیگر تكراری نیست.
 • موضوع قابلیت اجراء را داشته باشد: یعنی آیا تمامی امكانات و شرایط لازم برای انجام تحقیق درخصوص موضوع مذبور در آن مكان فراهم است یا نه؟ و یك موضوع حتی اگر تمامی ویژگی‌های لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، موضوع خوبی نخواهد بود.
 • كاربردی و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد:

  راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه: عملاً مطالعاتی در اولویت پژوهشی قرار دارند كه با حداقل هزینه جنبه كاربردی داشته و نتیجه آن برای برنامه‌ریزان و مدیران جامعه در زمان حال یا آیندة نزدیك مفید واقع شود.

 • نداشتن موانع اخلاقی: در مطالعاتی كه در آن جامعه مورد مطالعه انسان بوده و مداخله‌ای بر سوژه‌های انسانی صورت می‌گیرد، رضایت‌مندی و حفظ حرمت انسانی و محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بسیار ضروری است.
 • مقبولیت سیاسی و فرهنگی: موضوع مورد مطالعه باید مورد پذیرش فرهنگ و عرف جامعه باشد.
 • عنوان نباید خیلی كوتاه و یا خیلی طویل باشد.
 • دربرگیرنده تمام محتویات كار تحقیقاتی باشد.
 • از به كار بردن مخفف ها، اصطلاحات و كلمات غیر مصطلح و كلمات انگلیسی كه معادل فارسی دارند، اجتناب شود.
 • به صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود.
 • موضوع باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد
 • موضوع باید جدید و بروز و به توسعه و پیشرفت رشته دانشجو کمک کند
 • موضوع باید از منابع و ماخذ مربوطه برای موضوع اطلاع و اطمینان حاصل کرد
 • موضوع باید کاربردی و مقرون به صرفه و قابلیت اجرایی داشته باشد
 • موضوع انتخابی باید دارای مقاله بیس مناسب باشد

سفارش انتخاب موضوع پایان نامه

درخواست مشاوره پایان نامهپروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123