عنوان انگلیسی مقاله:

Strengthening social marketing research: Harnessing “insight” through ethnography

ترجمه عنوان مقاله: تقویت تحقیقات بازاریابی اجتماعی: بدست آوردن بینش از طریق مردم شناسی (قوم نگاری)

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • توصیف بینش بازاریابی اجتماعی
 • محدودیت های بهره برداری از “بینش” در بازاریابی اجتماعی
 • قوم نگاری و بازاریابی اجتماعی
 • شکل 1 : فرایند مردم نگاری در بازاریابی اجتماعی
 • تکنیک های قوم نگاری برای بازاریابی اجتماعی
 • مردم نگاری بصری
 • مردم نگاری دیجیتال (مجازی)
 • قوم نگاری سریع و کوتاه مدت
 • جدول 1: مشخصه های قوم نگاری
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله با هدف به چالش کشیدن بازاریابان اجتماعی برای گسترش مجموعه تحقیقاتشان بدون محدود کردن عقلانیت شخصی در شواهد علمی شان، داده های مربوط به جمعیت و همچنین تمرکز بر پژوهش بینش گرا انجام شده است. بازاریابی اجتماعی به عنوان یک رشته، مقیّد به استفاده از تکنیک ها در اثبات فرضیه های علمی است بنابراین وقتی به سمت ایجاد تغییرات موثر اجتماعی سوق پیدا می کند این نشانه  مخصوص را از دست می دهد. بدست آوردن بصیرت (بینش) از رفتار انسان ها نیازمند ابزار تحقیقاتی ست که مفاهیم عمیقی از رفتار انسان ها با محیط اجتماعی را مشخص کند. علم قوم نگاری (مردم شناسی) قابلیت ارائه این بینش عمیق را از جهان اجتماعی از طریق چشمان مصرف کننده مهیا می کند. با این حال تا حد زیادی، در بازاریابی اجتماعی از داده ها استفاده کمی می شود. این مقاله، ارزش علم مردم نگاری را به عنوان یک روش تحقیقاتی در بازاریابی اجتماعی که می تواند تعامل معنی داری با تجربه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین جنبه های وجود انسان داشته باشد پیگیری می کند.

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی، بینش پژوهش، قوم نگاری، تغییر رفتار، تغییر اجتماعی، اکولوژی رفتاری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

جوامع در سراسر جهان با مجموعه ای از مسائل اجتماعی و مشکلات بهداشتی مواجه هستند و دولت ها و موسسه ها به دنبال راه حل آنها هستند. بازاریابی اجتماعی یک رویکرد تغییر اجتماعی است که به طور فزاینده ای در موسسه ها به عنوان یک مکانیزم برای تحت تاثیر قرار دادن تغییرات درون یک سیستم اجتماعی استفاده می شود (پی کت و همکاران 2014). به عنوان مثال روش شناسی یک تغییر اجتماعی و بازاریابی اجتماعی، طیف گسترده ای از برنامه ها، مثل تغذیه با شیر مادر (پارکینسون و همکاران 2012) کاهش آتش سوزی (پیتی و همکاران 2012) کاهش رانندگی در حالت مستی (دونگ و همکاران 2015، تپ و همکاران 2013) و کودک آزاری (هیمن و همکاران 2014) را پی ریزی می کند. اینها همه مشکلات اجتماعی عمیقی هستند که در آن  استراتژی های تغییر رفتار باید فراتر از هدف گیری فردی، این سیستم اجتماعی را در رفتارهای موجود ترکیب کند. اساس موفقیت برنامه های بازاریابی اجتماعی، یکپارچگی استراتژیک در برنامه ریزی های فرهنگی بر مبنای تحقیقات برای تحت کنترل گرفتن بینش افراد نسبت به پدیده های تحت بررسی است. فراتر از تحقیقات اجتماعی، استفاده از داده ها برای روشنگری و ارائه راه حل های اجتماعی است که در آن مخاطبان هدف، به عنوان یک عضو از سیستم اجتماعی در نظر گرفته می شوند. با این حال، برنامه ی بازاریابی اجتماعی، کامل کردن بینش فرهنگی بر مبنای تحقیقات بینش گرا برای درک پیچیدگی های موقعیت اجتماعی مخاطبان هدف و توانایی آنها در نشان دادن مولفه های تحت بررسی است (به عنوان مثال،  به کتاب برنان و همکاران در سال 2014 نگاه کنید).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مقاله برخی از مفروضات کلیدی یک بازاریابی اجتماعی که اثر بالقوه ای بر تغییرات اجتماعی دارد را مورد بررسی قرار داده است. قصد ما این است که با بحث فوق، سطح آگاهی بازاریابان اجتماعی سنتی را نسبت به برنامه های مترقی تغییر اجتماعی بالا ببریم. این مهم است برای اینکه عقلانیت فردی، راهنمای محققان و سیاست گذاران در تولید روش هایی است که قابلیت مصرف کنندگان را برای شرکت در تغییرات اجتماعی افزایش می دهد (اسکگارد و همکاران 2014).

ابزار قوم نگاری به بازاریابان اجتماعی اجازه می دهد تا رفتار انسان ها را در یک اکولوژی رفتاری که این رفتار ها در آنجا رخ می دهد بررسی کنند. حداقل، آنها اجازه دارند اعتبار این قوم نگاری را برای پیش بینی رفتار ها تایید کنند (برنان و همکاران 2011). دستور کار تغییر اجتماعی باید فراتر از بعد فردی توسعه داده شود و به سمت عوامل بیشمار تاثیر گذار بر رفتار برود. مردم در مقیاس های کوچک، به خوبی رفتار را نشان نمی دهند. به این ترتیب ابزار قوم نگاری می تواند مشاهدات غیر آزمایشگاهی دنیای واقعی را توانمند سازد تا در نهایت منجر به سطح بالاتری از به اشتراک گذاری تجارب شود.