عنوان انگلیسی مقاله:

Entrepreneurial orientation and export intensity: Examining theinterplay of organizational learning and innovation

ترجمه عنوان مقاله: گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

$$$: فقط 27500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود رایگان اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • فرضیه‌ها و پیش‌زمینه‌ی مفهومی
 • روش
 • نمونه و جمع‌آوری داده
 • معیارها
 • جهت‌بندی کارآفرینی
 • قابلیت یادگیری سازمانی
 • عملکرد نوآوری
 • شدت صادرات
 • متغییرهای کنترل
 • تجزیه و تحلیل‌ها
 • ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های سنجش
 • نتایج
 • بحث
 • مفاهیم ضمنی برای متخصصان
 • محدودیت‌ها و جهات تحقیقاتی آینده
 • ضمیمه‌ی A. معیارهای متغییرهای واسطه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

امروزه، چگونگی تبدیل شدن به صادر کننده‌ی موفق، اهمیت بسیاری پیدا کرد است. برخی پژوهش های مربوط به مقاله های پرایش کارآفرینی، نگرش مدیر برای اتخاذ استراتژی‌ های پر ریسک، مانند استراتژی‌ های در جهت صادرات را مطرح می‌کنند. اما آیا ممکن است نگرش مدیر عامل نسبت به کارآفرینی، برای دستیابی به عملکرد بهتر صادرات شزکت های کوچک و متوسط کافی باشد؟ از طریق تجزیه و تحلیل یک پایگاه داده‌ی شزکت های کوچک و متوسط اسپانیایی و ایتالیایی، ما کشف می‌ کنیم که گرایش کارآفرینی، یک نگرش مدیریتی است که صادرات را هنگامی که مدیران برای یادگیری و نوآوری سازمانی تلاش می‌کنند افزایش می‌دهد. گرایش در زمینه‌ی کارآفرینی، مهم است اما آن ممکن است برای افزایش عملکرد صادرات کافی نباشد در شرکت قادر به یادگیری و نوآوری نباشد.

کلمات کلیدی: گرایش کارآفرینی، شدت صادرات، نوآوری، قابلیت یادگیری سازمانی

ترجمه فرضیات مقاله

فرضیات مقاله گرایش کارآفرینی و افزایش صادرات: بررسی فعل و انفعالات یادگیری و نوآوری سازمانی

گرایش کارآفرینی شدت صادرات را در شرکت های کوچک و متوسط افزایش می دهد، اما برای ارائه یک تصویر کامل تر از این رابطه ضروری است.

توانایی یادگیری سازمانی (OLC) و نوآوری، روابط بین گرایش کارآفرینی و شدت صادرات را متمایز می کند.

گرایش کارآفرینی، نگرش مدیریتی است که باعث افزایش صادرات می شود، در حالی که مدیران نیز در تلاش برای یادگیری سازمانی و نوآوری هستند.

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط