عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets

ترجمه عنوان مقاله: آزمون تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر ادبیات و پایه های تئوری
 • آمیخته بازاریابی در بازارهای صادرات
 • بازارهای کسب و کار پروژه
 • بازارهای درحال ظهور
 • نقش عدم اطمینان
 • فرضیه
 • تأثیر کارآفرینی بین المللی و استفاده از شبکه ها بر عدم اطمینان
 • تأثیر عدم اطمینان بر تطبیق استراتژی بازاریابی برای کسب و کارهای پروژه
 • شکل 1 فرضیه های ما را بطور خلاصه نشان می دهد.
 • مجموعه اطلاعات و عملیات سازی
 • نتایج
 • روش
 • نتایج برآورد مدل بیرونی
 • نتایج برآورد مدل درونی
 • استدلال، نتایج و تحقیق در آینده
 • استدلال یافته های تحقیق
 • نتایج مدیریتی
 • محدودیت ها وتحقیق آینده

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله آزمون تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی

میزان انطباق یا استاندارد سازی برنامه بازاریابی، در معاملات بیزینس بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به هر حال، نتایج تحقیق حاضر مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمون عوامل موثر استراتژی بین المللی آمیخته بازاریابی در بطن یک بنگاه به بنگاه خاص است که شامل تاثیرات عدم اطمینان می باشد. آیا درجه برنامه بازاریابی تطبیق داده شده یا استاندارد شده به درک مدیرانه عدم اطمینان بستگی دارد؟ آیا توانایی کارآفرینی بین المللی یک شرکت یا استفاده مثبت از شبکه ها بر درجه سنجش مثبت محیط تأثیر دارد؟ داده ها برگرفته از شرکت های آلمانی که در بازارهای بنگاه به بنگاه بین المللی مختلف جمع آوری شدند. نتایج حاکی از آن است که کارآفرینی بین المللی تأثیر بیشتری بر کاهش عدم اطمینان نسبت به استفاده اط شبکه ها دارد. بعد از عدم اطمینان کاهش یافته، شرکت مایل است ارتباطات و استراتژی قیمت گذاری اش را منطبق کند این در حالی است که انطباق استراتژی تولید و توزیع در حالت کلی اهمییت ندارد.

کلید واژه ها: انطباق، کسب و کار به کسب و کار، جهانی شدن، کالاهای صنعتی، استراتژی بازاریابی بین المللی، آمیخته بازاریابی، استاندارد سازی، عدم قطعیت

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط