عنوان انگلیسی مقاله:

Fund Flow of Financial Institutional Investors to Indian Stock Market An Empirical Study

ترجمه عنوان مقاله: گردش وجوه سرمایه گذاران مالی سازمانی به بازار سهام هند: یک مطالعه تجربی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: Asia Pacific Journal of Management Research and Innovation

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اهمیت مطالعه
 • پیشینه تحقیق
 • تعیین کننده های جریان FII
 • ارتباط جریان FII با نرخ ارز
 • ارتباط جریان FII با شاخص تولیدات صنعتی (IIP)
 • تاثیر صندوق جریان FII در بازار بورس هند
 • مروری بر ادبیات موضوعی
 • روش شناسی تحقیق
 • اهداف مطالعه
 • فرضیه ها
 • جامعه و نمونه برداری
 • رویه و دوره زمانی مطالعه
 • تجزیه و تحلیل برنامه
 • محدوده مطالعه
 • محدودیت ها
 • نتایج و یافته ها
 • تاثیر فعالیت FII بر بازار بورس هند
 • علیت بین جریان FII و بازده سنکس BSE
 • دوره 1995-2007
 • پیش از بحران آسیا (1995-1996)
 • دوره 2004-2007
 • علیت بین نرخ روپیه دلاری و لگاریتم خالص جریانات
 • نتیجه گیری و توصیه
 • ضمیمـه ها

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله گردش وجوه سرمایه گذاران مالی سازمانی به بازار سهام هند

در این مطالعه سعی شده است به اکتشاف اینکه آیا سرمایه گذاران نهادی خارجی (FIIS) تاثیر قابل توجهی بر بازار سهام هند دارند یا خیر، پرداخته شود و همچنین برای پیدا کردن روابط و پیوندهای این جریان ها با نرخ ارز و شاخص تولیدات صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. این مطالعه به بهره گیری از داده ها در طی یک دوره 13 ساله (ژانویه 1995 تا دسامبر 2007) برای متغیرهایی از مرکز نظارت بر اقتصاد هند (CMIE)، پرداخته است. این مطالعه نشان داد که جریان خالص FIIS تاثیر قابل توجهی بر بازار سهام هند دارد و در ارتباط مثبتی با بورس اوراق بهادار بمبئی (BSE) و جنبش Sensex می باشد، هر چند هیچ گونه شواهدی از وجود روابط علی بین آنها موجود نیست.

این مطالعه نشان داد که نرخ ارز روپیه – دلار با جریان FIIS همبستگی منفی دارد. آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که یک رابطه علت و معلول از جریان FIIS به نرخ ارز روپیه – دلار وجود دارد اما بالعکس آن صادق نیست. این مطالعه به بخش های مختلف تقسیم شده است. بخش اول بیان مقدمه ای بر مطالعه و اهمیت این مطالعه می باشد. بخش دوم به ارائه خلاصه ای از سابقه مطالعه، از جمله عوامل تعیین کننده جریان FII و بررسی ادبیات موضوعی می پردازد. روش شناسی تحقیق در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است و فرضیه ها و نمونه مورد نظر توصیف شده اند. نتایج و یافته های پژوهش در بخش چهارم مورد بحث قرار گرفته اند و آخرین قسمت و بخش پنجم شامل نتیجه گیری مطالعه می باشند.

واژه های کلیدی: بازارهای سهام، جریان سرمایه گذاری، FIIS، تولید صنعتی، نرخ ارز روپیه، دلار

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط