عنوان انگلیسی مقاله: A conceptual framework for understanding crowdfunding

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

$$$: فقط 10500 تومان (نیم بهاء)

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 33 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 57 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

10500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده مقاله

چکیده مقاله چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

جمع سپاری یکی از فرایندهای مبتنی بر فناوری است که سریعاً در حال رشد است و می تواند فضای بازار سرمایه را به هم بریزد. اجرای صحیح این فرایند مستلزم شفاف سازی مسائل پیرامون این پدیده از دیدگاه بنیان گذاران، حامیان و تأمین کنندگان فناوری است. در ابتدا برای شناسایی ذینفعان و نقش آن ها در فرایند جمع سپاری از یک دیدگاه مبتنی بر اکوسیستم استفاده می کنیم. با تمرکز بر میزان تناسب پژوهش های کنونی با کل پدیده جمع سپاری به مرور منابع می پردازیم.

بر اساس رویکردهای پژوهشی نوع شناسی و طبقه بندی، شش مدل مختلف کسب و کار جمع سپاری یعنی سرمایه گذاری خصوصی، حق امتیاز، تأمین مالی خُرد، وام دهی فرد به فرد، ارائه هدایا، و کمک مالی را شناسایی می کنیم. با توجه به نقش های شناسایی شده و مدل های کسب و کار جمع سپاری یک چارچوب پژوهشی مفهومی ارائه می کنیم. در انتها میزان تناسب پژوهش های کنونی با چارچوب پژوهشی خود را نشان می دهیم و پیشنهادهایی برای جهت-گیری های پژوهشی آتی ارائه می کنیم.

کلیدواژه ها: جمع سپاری، مدل های جمع سپاری، جمع سپاری مبتنی بر ارائه هدایا، جمع سپاری مبتنی بر سرمایه گذاری خصوصی، جمع سپاری مبتنی بر حق امتیاز، جمع سپاری مبتنی بر تأمین مالی خُرد

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

جمع سپاری

جمع سپاری یکی از فرایندهای نوآورانه و جدید مبتنی بر فناوری است که در حال تغییر دادن فضای بازار سرمایه است. برنامه های کاربردی اینترنتی تأثیر قابل توجهی بر بخش های مختلف جامعه نظیر آموزش، کسب و کار و درمان داشته اند. با وجود این، تا پیش از پیدایش جمع سپاری، تأثیر فناوری بر بازارهای سرمایه اندک بوده است زیرا کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک برای رفع نیازهای مالی خود فقط می توانستند از طریق مسیرهای سنتی سرمایه جمع کنند، مسیرهایی که دسترسی به آن ها به دلیل عدم تقارن اطلاعات و شبکه های فردی دشوار بود. اما بخش بزرگی از متقاضیان سرمایه نمی توانستند از طریق این مسیرها به سرمایه دست پیدا کنند. به منظور پاسخ به این نیازهای برطرف نشده و رفع خلاء موجود در خدماتی که در حال حاضر ارائه نمیشود نوآوری های جدیدی نظیر جمع سپاری پدید آمده اند.

بنگاه­های نوپا برای جمع­آوری سرمایه معمولاً از سرمایه­گذاری خطرپذیر، سرمایه­گذاران فرشته، بانک­ها و آنچه اوگورمن و ترجسن به عنوان سرمایه­گذاری غیررسمی می­نامند استفاده می­کنند و با توجه به این مسئله به خوبی می­توان خلاء موجود در فضای بازار سرمایه را درک کرد. با وجود این، بسیاری از بازارهای سرمایه همچنان بر اساس قواعد و مقرراتی فعالیت می­کنند که به عنوان واکنشی در برابر سقوط بازار سهام در سال 1929 تعیین شده بود. برای مثال، قواعد 504، 505 و 506 زیرمجموعه مقررات D قانون اوراق بهادار در سال 1933 تبلیغات عمومی را ممنوع کرده است و عرضه خصوصی سهام را به سرمایه­گذاران مجاز محدود کرده است که تعداد افرادی را که می­توانند در سرمایه­گذاری خصوصیمشارکت کنند به شدت کاهش می­دهد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری ترجمه مقاله آشنایی با جمع سپاری

ترجمه مقاله آشنایی با جمع سپاری : در این مقاله تصویری کلی از پدیده جمع سپاری و نقش مشارکت کنندگان آن را ارائه کردیم. از طریق مرور منابع موجود نشان دادیم که در حال حاضر شناخت منسجمی در منابع وجود ندارد، خصوصاً در ارتباط با مدل های عملیاتی مختلف جمع سپاری. شش مدل منحصربه فرد جمع سپاری را استخراج کردیم و مشخصات دقیق هر یک از مدل ها را ارائه کردیم. در نهایت، بر اساس نقش ها و فرایندهای موجود میزان تناسب پژوهش های کنونی را با مدل های جمع سپاری استخراج شده نشان دادیم. همچنین یک دستور کار پژوهشی کلان را پیشنهاد کردیم که علاوه بر فرایندهای حین کارزارهای جمع سپاری فرایندهای قبل و بعد از آن را نیز بررسی می کند.

اول این که با شناسایی مدل های عملیاتی جمع سپاری غنای منابع موجود را افزایش دادیم. با توجه به ماهیت نوظهور پدیده جمع سپاری و ابعاد چندرشته ای آن، وجود عبارات و تعاریف متفاوت از جمع-سپاری قابل درک است. اما برای آن که پژوهش های آتی بیشترین اثربخشی را داشته باشند باید مبنای شناختی مشترکی داشته باشند. این موضوع به سه دلیل حائز اهمیت است. اول این که بدون وجود تعاریف مشترک، به اشتراک گذاری یافته ها بین مطالعات به دلیل نبود شفافیت و دقت دشوار خواهد بود.

دوم این که بدون مرزبندی مشخص بین مدل های جمع سپاری، روشن نخواهد شد که آیا می توان یافته ها را در این پدیده تعمیم داد یا این نتایج فقط در یک مدل خاص قابل استفاده است.

سوم این که طبق مطالب ارائه شده، هرچند هدف مشترک تمام مدل ها جمع آوری سرمایه جمعی از طریق اینترنت است اما این مدل ها با هم تفاوت دارند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی سایت: 09120323225

فرم تماس با ما

مطالب مرتبط