عنوان انگلیسی مقاله: A Framework for Audit Quality

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 9 صفحه

منبع: گزارش IAASB

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه قسمتی از مقاله

چکیده ترجمه مقاله چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

ثبات مالی جهان از طریق گزارشهای با کیفیت بالا پشتیبانی می شود. ممیزی می تواند به اعتماد در کیفیت گزارش ما را کمک کند. این تاکید براهمیت کیفیت حسابرسی موضوع بحث مداوم بوده و مربوط به همه اعضاء در زنجیره تامین گزارش مالی است. از این IAASB یک چارچوبی برای کیفیت حسابرسی را توسعه داده که برای تعامل عناصر مختلف بوده و محیط کیفیت مناسب حسابرسی را در شرکت ایجاد می کند می کند و در سطح ملی و همچنین فعل  و انفعالات مربوطه و عوامل زمینه را توصیف می کند.

هدف از چارچوب تعیین شده برای کیفیت حسابرسی عبارتند از:

1- افزیش آگاهی از عناصر کلید در کیفیت حسابرسی.

2- تشویق ذینفعان کلیدی برای کشف راه هایی برای بهبود کیفیت حسابرسی.

3- تهسیل و گفت و گو بین ذینفعان کلیدی در موضوع .

IAASB انتظار دارد که چارچوبی برای کیفیت حسابرسی به بحث در زنجیره تامین گزارشهای مالی و اقدامات مثبت تولید برای دستیابی به بهبود مستمر کیفیت حسابرسی است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط