عنوان انگلیسی مقاله: A framework for evaluating ERP projects

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی برای ارزیابی پروژه های ERP

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • تحلیل مسئله
 • معیارهای ارزیابی
 • تناسب استراتژی
 • تکنولوژی
 • مدیریت تغییر
 • ریسک
 • قابلیت پیاده سازی
 • کارکرد تجاری
 • اعتبار فروشنده
 • انعطاف پذیری
 • هزینه
 • منافع
 • چارچوب ارزیابی
 • ایجاد زیرساخت سازمانی
 • ایجاد مجموعه محصولات ERP
 • مرحله آماده سازی
 • مرحله تعیین زمینه
 • مرحله ارزیابی و انتخاب
 • تأیید انتخاب
 • ارزیابی حین کار
 • شکل 1. جریان فرایندی درون چارچوب
 • مثال کاربردی
 • شکل 2. شبکه انتظارات و شبکه واقعی که ارزیابی حین کار ERP را نشان می دهد.
 • جدول 1. ماتریس AHP که اولویت های نسبی پروژه ها را در هر یک از معیارها نشان می دهد.
 • جدول 2. ماتریس AHP که اولویت های معیارهای ارزیابی را نشان می دهد.
 • جدول 3. وزن تجمعی پروژه ها
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه 1: توضحیاتی درباره تکنیک گروه اسمی (NGT)
 • ضمیمه 2: توضیحاتی درباره فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله ارزیابی پروژه های ERP

هدف این مقاله ارائه چارچوبی متدولوژیکی برای رفع مسئله پیچیده ارزیابی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) است. فشار رقابتی ناشی از فرایند جهانی سازی، عامل موثر در روند رو به افزایش پیاده سازی پروژه های ERP است. این پروژه ها بخش مهمی از سرمایه گذاری هایرو به رشد کنونی در IT را تشکیل می دهند. در مقابل، پژوهشگران به روند نزولی ارزیابی این سرمایه گذاری ها اشاره کرده اند. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری های سازمانی عظیم و نیز ریسک بالای شکست در پروژه های ERP، ضروری است که این پروژه ها به طور مناسب ارزیابی شوند.

مشخص شده است که متدولوژی مرسوم (که جابجایی هزینه را به عنوان تنها مزیت محسوب می کند) برای پروژه های IT جدید (که جایی برای جابجایی هزینه ندارند و تمرکز آن ها بر اهداف اثربخشی در حال افزایش است) مناسب نیست. اثربخشی یک ویژگی چندبُعدی است و کمّی سازی آن آسان نیست. پروژه های ERP به معیارهای ارزیابی چندبُعدی و یک متدولوژی نیاز دارند که به مرحله پیاده سازی گسترش یابد زیرا وضعیت این پروژه ها در ادامه مشخص می شود. راهکاری به شکل یک چارچوب فرایندی ارائه می شود که فرایندهای یادگیری و تصمیم گیری مشارکتی را بر اساس تکنیک گروه اسمی (NGT) و متدولوژی ارزیابی مبتنی بر فرایند تحلیلسلسله مراتبی (AHP) را در نظر می گیرد. برای نشان دادن کاربرد آن در عمل یک مثال ارائه می شود.

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

برنامه ریزی منابع سازمان

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) واژه ای عمومی برای سیستم های یکپارچه مربوط به پردازش سازمانی است که جایگزین مفاهیمی نظیر برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در دهه 1970 و پس از آن برنامه ریزی منابع تولید (MRP II) در دهه 1980 شده است. پروژه های ERP اساساً به معنای پیاده سازی این سیستم ها است. این سیستم ها بر روی یک محیط تکنولوژیکی خاص در نرم افزار ERP قرار داده شده اند که مجموعه ای از قابلیت های کارکردی را بر حسب گزینه های فرایندی ارائه می کنند و می توان برای ایجاد تناسب با مدل تجاری مورد نظر آن ها را انتخاب کرد.

بنابراین نرم افزار ERP تا حد زیادی نمایانگر پروژه های ERP است. اما قابلیت ها و محدودیت های خاص این نرم افزارها در محیط سازمانی در طول پیاده سازی آن ها آشکار می شود که ارائه ارزش نهایی را مشخص می کنند. بنابراین ارزیابی پروژه های ERP اساساً شامل ارزیابی نرم افزار ERP و نیز پیاده سازی آن است.

هدف پروژه های ERP

هدف پروژه های ERP خودکارسازی بسیاری از فرایندهای اصلی است که قصد دارند اطلاعات درون سازمان را یکپارچه کنند و واسطه های پیچیده و پر هزینه بین سیستم های کامپیوتری را از بین ببرند. آن ها احتمالاً اکثر سیستم های قدیمی یک شرکت را که طی مدت زمان طولانی ایجاد شده اند با یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه جایگزین می کنند و در نتیجه امکان شناسایی و حذف تکرارهای سطح فرایند را فراهم می کنند. محصولات نرم افزاری موجود در این پروژه ها برای دوام بیشتر طراحی شده اند و ادعا می شود که گزینه های متعددی از تجربیات برتر را ارائه می کنند. این ویژگی های یک نرم افزار ERP عادی، پروژه ERP را به پروژه ای جذاب و در عین حال بسیار پیچیده و پرهزینه تبدیل می کند.

اما بسیاری از سازمان های بزرگ در اثر فشار رقابتی ناشی از فرایندهای جهانی سازی در حال تلاش برای پیاده سازی پروژه های ERP هستند.در واقع، پروژه های ERP به معنای سرمایه گذاری در IT هستند. زیرا آن ها مدعی هستند که حوزه کاری قابل توجهی را پوشش می دهند و جایگزین اکثر سیستم های قدیمی می شوند که در طول چند دهه ایجاد شده اند، آن ها معمولاً بزرگ ترین سرمایه گذاری IT در تمام سازمان ها هستند. پروژه های ERP به علت هزینه های واحد بالای خود قطعاً بخش زیادی از سرمایه گذاریITرا در سال های اخیر به خود اختصاص داده اند. قابلیت آن ها برای یکپارچه سازی عملیات تجاری مختلف و حذف تکرار در فرایندهای تجاری مورد توجه شرکت ها قرار گرفته است، خصوصاً شرکت های بزرگی که می توانند از عهده سرمایه گذاری عظیم اولیه برآیند.

ترجمه مقاله ارزیابی پروژه های ERP

محیط تجاری دائماً متغیر؛ بازارهای کاملاً رقابتی در زمینه محصولات، تحویل، رضایت مشتری، کیفیت و قیمت؛ نیاز به میزان بالای انعطاف پذیری و پاسخگویی؛ و زنجیره تأمین متوازن برای عملیات اثربخش؛ و دسترسی یکپارچه به اطلاعات در سطح سازمان، شرکت ها را وادار می کند تا پروژه های ERP را به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک در نظر بگیرند. این ویژگی استراتژیک سرمایه گذاری می تواند توضیح بدهد که چرا حتی در طول رکود شدید اخیر (1990-1992)، رشد سرمایه گذاری IT در بخش شرکت ها ادامه یافت در حالی که در بخش دولتی با کاهش مواجه شد (فیتزجرالد 1998). می توان حدس زد که افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در IT تا حد زیادی مربوط به پروژه های ERP باشد.

وضعیت ارزیابی سرمایه گذاری های IT به طور کلی ناامیدکننده است (استراسمن 1997). ویلکاکس و لستر (1997) معتقدند که این ارزیابی ها منقطع است. دلیل اصلی این وضعیت ناامیدکننده ارزیابی سرمایه گذاری های IT این است که سازمان ها انجام این ارزیابی را دشوار می دانند. آن ها در صورت اجبار، هزینه ها را بسیار کمتر برآورد می کنند و مزایا را بیشتر تخمین می زنند تا پروژه های خود را از طریق متدولوژی رایج ارزیابی مالی توجیه کنند.

در این فرایند، بُعد استراتژیک پروژه های ERP که می تواند ملاحظات مالی را تحت الشعاع خود قرار دهد کاملاً نادیده گرفته شده است. یکی از پیمایش های شرکت متا گروپ نشان داد که معمولاً هزینه پروژه های ERP برای کاربران از مزایای مالی قابل اندازه گیری که دریافت می کنند بیشتر است (استدمن 1999). دیلیپ واگل (1998) معتقد است که سرمایه گذاری های ERP غالباً بر اساس برآوردها انجام می شود نه بر اساس محاسبات دقیق. بسیاری از مطالعات این نظر را تأیید کرده اند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

پروژه های ERP همچنان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های IT

با افزایش فشار رقابتی در بازار، پروژه های ERP همچنان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های IT را در سال های آتی تشکیل خواهند داد. بر خلاف این باور غلو آمیز سال های اولیه مبنی بر این که این پروژه ها مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کنند، پروژه های ERP همچنان خط مبنای سنجش ارزیابی زیرساخت تجاری خواهند بود. داشتن ERP شاید مزیت حتمی برای شرکت ها در بر نداشته باشد اما در اختیار نداشتن آن حتماً به شرکت ها آسیب می زند. تفاوت در پیاده سازی ERP نیست بلکه تفاوت در انتخاب محصول ERP و نحوه استفاده از آن برای پشتیبانی از نیازهای استراتژیک کسب و کار است. انتخاب محصول اشتباه قطعاً تأثیر منفی ماندگاری بر عملکرد کسب و کار خواهد داشت.

چارچوبی که در اینجا پیشنهاد شده است یک متدولوژی ساختیافته را برای رسیدن به بهترین راه حل ارائه می کند. این متدولوژی آن قدر منعطف است که برای انطباق با فرایندهای اضافی می توان آن را اصلاح کرد. این چارچوب مستلزم جمع آوری اطلاعات ضروری درباره پروژه های ERP جایگزین در 10 معیار مختلف در یک محیط گروهی و در نتیجه اطمینان از انتخاب مناسب ترین گزینه است. مشخص شد ارزیابی حین کار که در این چارچوب پیش بینی شده است به مشخص کردن انحراف ها و از بین بردن آن ها از طریق راهکار جایگزین کمک می کند. اما نباید تصور کرد که موفقیت این چارچوب حتمی است زیرا بیشتر موفقیت آن به جَوِ اعتماد و حمایت متقابل در تیم و نیز تغییر در آمادگی سازمان علاوه بر تیم بستگی دارد.

مدل مقاله

مدل مفهومی مقاله ERP

مدل ERP

 ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123