عنوان انگلیسی مقاله: A framework for evaluating ERP projects

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی برای ارزیابی پروژه های ERP

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • تحلیل مسئله
 • معیارهای ارزیابی
 • تناسب استراتژی
 • تکنولوژی
 • مدیریت تغییر
 • ریسک
 • قابلیت پیاده سازی
 • کارکرد تجاری
 • اعتبار فروشنده
 • انعطاف پذیری
 • هزینه
 • منافع
 • چارچوب ارزیابی
 • ایجاد زیرساخت سازمانی
 • ایجاد مجموعه محصولات ERP
 • مرحله آماده سازی
 • مرحله تعیین زمینه
 • مرحله ارزیابی و انتخاب
 • تأیید انتخاب
 • ارزیابی حین کار
 • شکل 1. جریان فرایندی درون چارچوب
 • مثال کاربردی
 • شکل 2. شبکه انتظارات و شبکه واقعی که ارزیابی حین کار ERP را نشان می دهد.
 • جدول 1. ماتریس AHP که اولویت های نسبی پروژه ها را در هر یک از معیارها نشان می دهد.
 • جدول 2. ماتریس AHP که اولویت های معیارهای ارزیابی را نشان می دهد.
 • جدول 3. وزن تجمعی پروژه ها
 • نتیجه گیری
 • ضمیمه 1: توضحیاتی درباره تکنیک گروه اسمی (NGT)
 • ضمیمه 2: توضیحاتی درباره فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف این مقاله ارائه چارچوبی متدولوژیکی برای رفع مسئله پیچیده ارزیابی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) است. فشار رقابتی ناشی از فرایند جهانی سازی، عامل موثر در روند رو به افزایش پیاده سازی پروژه های ERP است. این پروژه ها بخش مهمی از سرمایه گذاری هایرو به رشد کنونی در IT را تشکیل می دهند. در مقابل، پژوهشگران به روند نزولی ارزیابی این سرمایه گذاری ها اشاره کرده اند. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری های سازمانی عظیم و نیز ریسک بالای شکست در پروژه های ERP، ضروری است که این پروژه ها به طور مناسب ارزیابی شوند. مشخص شده است که متدولوژی مرسوم (که جابجایی هزینه را به عنوان تنها مزیت محسوب می کند) برای پروژه های IT جدید (که جایی برای جابجایی هزینه ندارند و تمرکز آن ها بر اهداف اثربخشی در حال افزایش است) مناسب نیست. اثربخشی یک ویژگی چندبُعدی است و کمّی سازی آن آسان نیست. پروژه های ERP به معیارهای ارزیابی چندبُعدی و یک متدولوژی نیاز دارند که به مرحله پیاده سازی گسترش یابد زیرا وضعیت این پروژه ها در ادامه مشخص می شود. راهکاری به شکل یک چارچوب فرایندی ارائه می شود که فرایندهای یادگیری و تصمیم گیری مشارکتی را بر اساس تکنیک گروه اسمی (NGT) و متدولوژی ارزیابی مبتنی بر فرایند تحلیلسلسله مراتبی (AHP) را در نظر می گیرد. برای نشان دادن کاربرد آن در عمل یک مثال ارائه می شود.

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) واژه ای عمومی برای سیستم های یکپارچه مربوط به پردازش سازمانی است که جایگزین مفاهیمی نظیر برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) در دهه 1970 و پس از آن برنامه ریزی منابع تولید (MRP II) در دهه 1980 شده است. پروژه های ERP اساساً به معنای پیاده سازی این سیستم ها است. این سیستم ها بر روی یک محیط تکنولوژیکی خاص در نرم افزار ERP قرار داده شده اند که مجموعه ای از قابلیت های کارکردی را بر حسب گزینه های فرایندی ارائه می کنند و می توان برای ایجاد تناسب با مدل تجاری مورد نظر آن ها را انتخاب کرد. بنابراین نرم افزار ERP تا حد زیادی نمایانگر پروژه های ERP است. اما قابلیت ها و محدودیت های خاص این نرم افزارها در محیط سازمانی در طول پیاده سازی آن ها آشکار می شود که ارائه ارزش نهایی را مشخص می کنند. بنابراین ارزیابی پروژه های ERP اساساً شامل ارزیابی نرم افزار ERP و نیز پیاده سازی آن است.
هدف پروژه های ERP خودکارسازی بسیاری از فرایندهای اصلی است که قصد دارند اطلاعات درون سازمان را یکپارچه کنند و واسطه های پیچیده و پر هزینه بین سیستم های کامپیوتری را از بین ببرند. آن ها احتمالاً اکثر سیستم های قدیمی یک شرکت را که طی مدت زمان طولانی ایجاد شده اند با یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه جایگزین می کنند و در نتیجه امکان شناسایی و حذف تکرارهای سطح فرایند را فراهم می کنند. محصولات نرم افزاری موجود در این پروژه ها برای دوام بیشتر طراحی شده اند و ادعا می شود که گزینه های متعددی از تجربیات برتر را ارائه می کنند. این ویژگی های یک نرم افزار ERP عادی، پروژه ERP را به پروژه ای جذاب و در عین حال بسیار پیچیده و پرهزینه تبدیل می کند.
اما بسیاری از سازمان های بزرگ در اثر فشار رقابتی ناشی از فرایندهای جهانی سازی در حال تلاش برای پیاده سازی پروژه های ERP هستند.در واقع، پروژه های ERP به معنای سرمایه گذاری در IT هستند. زیرا آن ها مدعی هستند که حوزه کاری قابل توجهی را پوشش می دهند و جایگزین اکثر سیستم های قدیمی می شوند که در طول چند دهه ایجاد شده اند، آن ها معمولاً بزرگ ترین سرمایه گذاری IT در تمام سازمان ها هستند. پروژه های ERP به علت هزینه های واحد بالای خود قطعاً بخش زیادی از سرمایه گذاریITرا در سال های اخیر به خود اختصاص داده اند. قابلیت آن ها برای یکپارچه سازی عملیات تجاری مختلف و حذف تکرار در فرایندهای تجاری مورد توجه شرکت ها قرار گرفته است، خصوصاً شرکت های بزرگی که می توانند از عهده سرمایه گذاری عظیم اولیه برآیند. محیط تجاری دائماً متغیر؛ بازارهای کاملاً رقابتی در زمینه محصولات، تحویل، رضایت مشتری، کیفیت و قیمت؛ نیاز به میزان بالای انعطاف پذیری و پاسخگویی؛ و زنجیره تأمین متوازن برای عملیات اثربخش؛ و دسترسی یکپارچه به اطلاعات در سطح سازمان، شرکت ها را وادار می کند تا پروژه های ERP را به عنوان یک سرمایه گذاری استراتژیک در نظر بگیرند. این ویژگی استراتژیک سرمایه گذاری می تواند توضیح بدهد که چرا حتی در طول رکود شدید اخیر (1990-1992)، رشد سرمایه گذاری IT در بخش شرکت ها ادامه یافت در حالی که در بخش دولتی با کاهش مواجه شد (فیتزجرالد 1998). می توان حدس زد که افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در IT تا حد زیادی مربوط به پروژه های ERP باشد.
وضعیت ارزیابی سرمایه گذاری های IT به طور کلی ناامیدکننده است (استراسمن 1997). ویلکاکس و لستر (1997) معتقدند که این ارزیابی ها منقطع است. دلیل اصلی این وضعیت ناامیدکننده ارزیابی سرمایه گذاری های IT این است که سازمان ها انجام این ارزیابی را دشوار می دانند (بالانتین و همکاران 1996، وولر 1990، پی اِی کانسولتینگ 1990، کرنی 1990). آن ها در صورت اجبار، هزینه ها را بسیار کمتر برآورد می کنند و مزایا را بیشتر تخمین می زنند تا پروژه های خود را از طریق متدولوژی رایج ارزیابی مالی توجیه کنند. وضعیت ارزیابی در مورد پروژه های ERP بسیار بدتر است زیرا برآورد تمام هزینه ها و ارزیابی تمام مزایای آن پیش از ایجاد فرایندهای «آتی» بسیار دشوار است. در این فرایند، بُعد استراتژیک پروژه های ERP که می تواند ملاحظات مالی را تحت الشعاع خود قرار دهد کاملاً نادیده گرفته شده است. یکی از پیمایش های شرکت متا گروپ نشان داد که معمولاً هزینه پروژه های ERP برای کاربران از مزایای مالی قابل اندازه گیری که دریافت می کنند بیشتر است (استدمن 1999). دیلیپ واگل (1998) معتقد است که سرمایه گذاری های ERP غالباً بر اساس برآوردها انجام می شود نه بر اساس محاسبات دقیق. بسیاری از مطالعات این نظر را تأیید کرده اند (بالانتین و همکاران 1996، ویلکاکس 1992، 1996، هوچستراسر و گریفیتز 1991، وولر 1990، پی اِی کانسولتینگ 1990، کرنی 1990).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

با افزایش فشار رقابتی در بازار، پروژه های ERP همچنان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های IT را در سال های آتی تشکیل خواهند داد. بر خلاف این باور غلو آمیز سال های اولیه مبنی بر این که این پروژه ها مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد می کنند، پروژه های ERP همچنان خط مبنای سنجش ارزیابی زیرساخت تجاری خواهند بود. داشتن ERP شاید مزیت حتمی برای شرکت ها در بر نداشته باشد اما در اختیار نداشتن آن حتماً به شرکت ها آسیب می زند. تفاوت در پیاده سازی ERP نیست بلکه تفاوت در انتخاب محصول ERP و نحوه استفاده از آن برای پشتیبانی از نیازهای استراتژیک کسب و کار است. انتخاب محصول اشتباه قطعاً تأثیر منفی ماندگاری بر عملکرد کسب و کار خواهد داشت.

چارچوبی که در اینجا پیشنهاد شده است یک متدولوژی ساختیافته را برای رسیدن به بهترین راه حل ارائه می کند. این متدولوژی آن قدر منعطف است که برای انطباق با فرایندهای اضافی می توان آن را اصلاح کرد. این چارچوب مستلزم جمع آوری اطلاعات ضروری درباره پروژه های ERP جایگزین در 10 معیار مختلف در یک محیط گروهی و در نتیجه اطمینان از انتخاب مناسب ترین گزینه است. مشخص شد ارزیابی حین کار که در این چارچوب پیش بینی شده است به مشخص کردن انحراف ها و از بین بردن آن ها از طریق راهکار جایگزین کمک می کند. اما نباید تصور کرد که موفقیت این چارچوب حتمی است زیرا بیشتر موفقیت آن به جَوِ اعتماد و حمایت متقابل در تیم و نیز تغییر در آمادگی سازمان علاوه بر تیم بستگی دارد.

مدل مقاله

http://modir3-3.ir/article-english/erp225%20%281%29.PNG

http://modir3-3.ir/article-english/erp225%20%282%29.PNG

 ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

چکیده انگلیسی مقاله

The objective of this paper is to propose a methodological framework for dealing with the complex problem of evaluating Enterprise Resource Planning (ERP) projects. The competitive pressure unleashed by the process of globalization is driving implementation of ERP projects in increasingly large numbers. They occupy a dominant space in today’s rapidly increasing IT investments. Paradoxically, researchers have noted a deteriorating trend of evaluation of these investments. Considering huge organizational stakes coupled with a high risk of failure associated with the ERP projects, it is imperative that they are properly evaluated. Conventional methodology, which reckoned cost displacement as the only bene® t, has proved inadequate for modern IT projects that have decreasing scope for cost displacement and an increasing focus on eOEectiveness objectives.EOEectiveness is a multi-dimensional attribute and is not amenable to easy quanti® cation. ERP projects need multi-dimensional evaluation criteria and a methodology that extends into the implementation phase as their pro® le really shapes up in the latter. A solution, in the form of a process framework that incorporates participatory learning and decision-making processes based on Nominal Group Technique (NGT) and the evaluation methodology adopting the Analytical Hierarchy Process (AHP), is proposed. A case example is given to illustrate its applicability in practice.

مقدمه انگلیسی مقاله

Enterprise Resource Planning (ERP) is a generic term for integrated systems for corporate computing that supersedes concepts such as Materials Requirement Planning (MRP) of the 1970s and, later, Manufacturing Resources Planning (MRP II) of the 1980s. ERP projects basically represent the implementation of these systems. These systems are embodied in ERP software, which provides a set of functional capabilities in terms of process options that can be chosen to ® t one’ s preferred business model, on a speci® c technological platform. ERP software thus largely pro® les ERP projects. However, their speci® c capabilities and limitations in the organizational context unfold during their implementation, which determines the delivery of ultimate value. Therefore, evaluation of ERP projects essentially encompasses the evaluation of ERP software as well as its implementation. ERP projects aim at the automation of many basic processes with the goal of integrating information across the enterprise and eliminating complex, expensive interfaces between computer systems. They promise to replace most of the legacy systems built over a long time in a typical company with a single integrated information system and hence enable detection and elimination of process level redundancies. The software products involved in these projects are designed for better longevity and claim to oOEer numerous options representing best practices. These attributes of a typical ERP software make an ERP project a very desirable but, at the same time, very complex and expensive proposition. Many large organizations, under the competitive pressure unleashed by the processes of globalization, are however, rushing to implement ERP projects. ERP projects, in essence, represent investment in IT. Since they claim to cover a substantial transactional domain and displace most of the legacy systems built over decades, they tend to be the single biggest IT investment in any enterprise. On account of their huge unit costs, ERP projects certainly occupy a dominating position  in IT investment in recent times. Their capability to integrate multiple business operations and to eliminate redundancies in business processes has endeared them to companies, particularly the large ones who could aOEord huge up-front investment in them. The continuously changing business environment; the highly competitive markets in terms of products, delivery, customer satisfaction, quality, and price; the need for a high degree of exibility and responsiveness; a balanced supply chain for eOEective operations; and enterprise-wide integrated information access, impel companies to see ERP projects as a strategic investment. This strategic feature of the investment could rather explain why, even during the period of recent severe recession (1990-1992) the IT expenditure continued to grow for the corporate sector while, for the government sector, it registered a decline (Fitzgerald 1998). It can be surmised that the increasing expenditure in IT by companies is largely attributable to ERP projects. The state of evaluation of IT investments in general is regarded as unsatisfactory (Strassmann 1997). Willcocks and Lester (1997) observed it to be patchy. The predominant reason for this sorry state of evaluation of IT investments is that organizations ® nd it very di cult to perform such evaluation (Ballantine et al. 1996, Vowler 1990, PA Consulting 1990, Kearney 1990). When compelled, they signi® cantly underestimate costs and overestimate bene® ts to justify their projects through the conventional methodology of ® nancial evaluation. The state of evaluation is much worse in the case of ERP projects as, in their case, it is extremely di cult to estimate all the costs and to assess all the bene® ts much before the `to be’ processes are con® gured. In this process, the strategic dimension of ERP projects that may override ® nancial consideration gets totally lost. A recent survey by Meta Group Inc revealed that ERP projects typically cost users more than they pay back in measurable ® nancial bene® ts (Stedman 1999). Dilip Wagle (1998) observes that the ERP investments are too often made on faith and not on good judgement. This observation is further corroborated by many studies (Ballantine et al. 1996, Willcocks 1992, 1996, Hochstrasser and Gri ths 1991, Vowler 1990, PA Consulting 1990, Kearney 1990). The primary reason for this state is the limitation of the conventional methodology of project evaluation based on ® nancial costs and bene® ts. This methodology worked well during early computerization projects, which signi® cantly displaced certain traditional costs and thus brought in e ciencies. However, as the scope for e ciency enhancement decreased, and the IT projects increasingly dealt with eOEectiveness issues, the limitations of the conventional methodology started surfacing acutely. The non-availability of a suitable methodology, coupled with the tendency in top management to short select ERP projects, made their evaluation sketchier. Evidence is building up on the failures of these projects to meet expectations (Trepper 1999). Considering the huge amount of risk exposure and the virtual irreversibility of the decisions, the necessity of proper evaluation of ERP projects cannot be overemphasized. This paper seeks to propose a comprehensive framework for evaluation of ERP projects. A case example is presented wherein this framework was used successfully.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

With increasing competitive pressure in the marketplace ERP projects will continue to occupy dominant space in IT investments in coming years. Unlike the hyped belief of early years that they lent companies a competitive edge, they will constitute the datum line for the business infrastructure. Having ERP may not lend companies a sure advantage but not having it will put them at a certain disadvantage. The distinction will not be in terms of whether ERP is implemented but which ERP product is chosen and how it is deployed to cater to the strategic needs of the business. A wrong product selection would certainly have a lasting adverse impact on the business performance. The framework proposed here provides a structured methodology to reach the best solution. It is exible enough to accommodate additional processes to re® ne the methodology. The framework demands a collection of essential information on the alternative ERP projects along ten diOEerent criteria in a group setting and thus ensures the most suitable option is chosen. The mid-course evaluation envisaged in the framework is found to help in highlighting the deviations and to help in overcoming them through alternative courses of action. The success, however, should not be assumed to be intrinsic to the framework, as much of it depends upon the climate of trust and mutual support within the team as well as the change in readiness in the organization beyond the team.