عنوان انگلیسی مقاله:

The dynamics of factors affecting the adoption of innovations

ترجمه عنوان مقاله: پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

سال انتشار: 2002

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • چهارچوب و فرضیات تحقیق
 • شکل1.چارچوب برای توضیح احتمال پذیرش اولیه و بعد از آن از سیستم های اطلاعاتی
 • ویژگی های نوآوری ادراک شده
 • مزایا و معایب ادراک شده
 • قابلیت مقایسه
 • ویژگی های پذیرنده
 • نگرش
 • منابع IT شرکت
 • ویژگی های محیط داخلی
 • شدت IT
 • یکپارچگی IT
 • ویژگی های محیط خارجی
 • شرکت اصلی
 • رقابتی بودن صنعت
 • رقابت طرف فروش (عرضه)
 • روش
 • یافته ها
 • پذیرشERP
 • برآوردها و آزمایش
 • نتایج
 • نتیجه گیری های روش شناختی
 • نتایج حقیقی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

نسبت فراوانی از نوآوری های فناوری اطلاعات (IT) پیوسته در حال تلاش برای پذیرش بازار هستند. مدل های مختلفی در مطبوعات به منظور کمک به درک اصول پذیرش نوآوری های IT پیشنهاد شده اند، اما اکثر آنها تلویحاً فرض می شوند که عوامل شرح دهنده پذیرش تصمیمات در طول زمان تغییر نمی کنند. این مطالعه آن فرض را مورد چالش قرار می دهد و با بررسی پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش به مطالب موجود می افزاید. پیشنهاد کلی ما این است که عوامل موثر در پذیرش نوآوری ها همراه با انتشار نوآوری در پیشرفت های بازار تغییر خواهد کرد. یک مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ در بین شرکت ها در اندازه متوسط در انواع مختلفی از کشورها و صنایع اروپایی درباره نرم افزار پذیرش برنامه ریزی منابع تجارت (ERP) انجام شد.

یافته ها به شدت نشان می دهند که عوامل موثر بر پذیرش اخیر ERP به طور قابل توجهی از عوامل شرح دهنده پذیرش اولیه متفاوت هستند. مراحل اولیه پذیرش فرآیند انتشار به ویژه توسط ترکیبی از محرک های راهبردی داخلی و نگرش های شرکت همراه با نیروهای خارجی مانند رقابت صنعتی و فعالیت های فروشنده تحریک می شوند. پس از این، ترکیب پذیرش عوامل محرک به نظر می رسد بیشتر بر بکارگیری مسائلی مانند مقیاس پذیری سیستم، تعداد صندلی ها و بودجه موجود سالانه متمرکز باشند. این مطالعه منجر به اطاعات روش شناختی و نتیجه گیری های واقعی می شود که همچنین مفاهیم عملی دارند. موسسه علمی الزویر 2002 تمامی حقوق محفوظ است.

کلید واژه ها: پذیرش، نوآوری، سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی منابع سازمانی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه مقمه مقاله پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها

سرعت متناوبی که فناوری های اطلاعات جدید را رایحاً با همدیگر در بازار تحریک می کند معین است، و قابل فهم است که اکثر مطالعات معاصر برای بررسی عواملی انتخاب شدند که بر پذیرش یا رد نوآوری های IT تاثیر می گذارند. [37، 36، 6 ، 5 ،2]. مکرراً تمرکز این مطالعات بر ساخت و آزمایش پذیرش مدل هایی است که توسط اثر راجرز الهام شدند[33]، از انتشارات اصلی ریان وگروس، و کتاب نوشته شده راجرز به نام  “انتشار نوآوری ها ” در سال 1962 و ویرایش اخیر آن در سال 1995، اکثر مدل های پذیرش سعی دارند تا روابطی را بین موانع مختلف متغیرهای توضیحی و تصمیم سازمان ها برای پذیرش یا رد یک نوآوری ایجاد کنند [43، 39، 37، 11، 8، 6].

تمامی این مطالعات عوامل تبعیض آمیزی بین تمامی این مطالعات عوامل تبعیض آمیزی بین پذیرنده و ردکننده ها در یک نقطه مشخص در زمان پیدا کرده اند. با این حال، آنها همگی یک نقطه زمان مختلف برای انجام چنین کاری دارند. برای نمونه، بعضی مطالعات تصمیمات پذیرش را در مرحله بسیار اولیه فرآیند انتشار شرح می دهند [11] در حالیکه مطالعات دیگر پذیرش آخر را توضیح می دهند [8]. عوامل آشکار شده توسط یک مطالعه یک باره ای از یک گروه خاص می گویند، پذیرنده های اولیه ممکن است با این حال برای شرح و پیش بینی پذیرش نوآوری توسط گروه پذیرنده دیگر بسیار مناسب نباشند. به خوبی آشکار شده که گروه های پذیرنده متفاوت ویژگی های مختلفی درباره پذیرش نوآوری ها دارند [33]. مور و مک کنا بیان می کنند که این تفاوت ها اساس پویایی انتشار نوآوری ها را شکل می دهند [28].

….

مدل مقاله

 مدل احتمال پذیرش اولیه و بعد از آن از سیستم های اطلاعاتی

http://modir3-3.ir/article-english/article49.PNG

منبع: (Waarts et all, 2002: 414)
 
ترجمه مقاله در فایل ترجمه آمده است

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط