عنوان انگلیسی مقاله:

Credit NGOs’ sustainability in rural financial market: a SWOT analysis on DAYBANG

ترجمه عنوان مقاله: پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی: تجزیه و تحلیل SWOT بر DAYBANG

$$$: فقط 11500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • تجزیه و تحلیل SWOT
 • شرحی از ویژگی های عملیاتی DAYBANG : DAYBANG
 • تجزیه و تحلیل SWOT
 • نقاط قوت
 • جدول I: مقدار مشاهده شده متغیرها:
 • جدول II:موقعیت آماری متغیرها
 • جدول III: سرمایه گذار و اقدامات سایر سرمایه گذاران
 • نقاط ضعف
 • فرصت
 • شاخص هایی در بیانیه امتیازدهی اعتباری
 • تهدیدات
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • استراتژی WO
 • استراتژی WT
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل پایداری اعتباری سازمان های غیر دولتی (NGO ها) مانند DAYBA می باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد: این مقاله جزئیات عواملی از طریق وب بررسی و توصیف می کند که DAYBANG نیز از تجزیه و تحلیل SWOT استفاده می کند.

یافته ها: با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT یافت می شودکه اطلاعات مشخص،سیستم امتیاز دهی اعتباری، و قانونی از راه اندازی اعداد بزرگ توسط دیبانک کاهش خواهند یافت که براطلاعات نامتقارن نیز تاثیر گذار می باشد در حالیکه به انتخاب نامساعد و کاهش دهندگی هزینه های تراکنش منجر خواهد شد، در حالیکه ریسک عملیاتی و مخاطرات اخلاقی، نقاط ضعف هستند که باید از میان برداشته شوند، WT ،WO ،ST ،SO استراتژی های شایسته ای هستند که در نظر گرفته می شوند.

اصالت/ارزش: تحقیق و پژوهش های امور مالی غیر رسمی بر وام های میان بستگان، دوستان و رباخواران ترک دارند. تعداد کمی از مقالات، اگرچه بررسی هایی بر سازمان های غیر دولتی اعتباری (NGO) ها دارند. DAYBANG به تازگی در حال ظهور CNGO می باشد. که منافع عمومی وسیعی به دلیل عملیاتی کردن بسته های نرم افزاری (پلت فرم) وب منجر می شود. این مقاله، مشخصه های عملکردی ان را با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT را فشار می سازد که پژوهش در زمینه امور مالی غیر رسمی گسترش می یابد.

واژه های کلیدی: چین، اعتباری، وام ها، اینترنت، مناطق روستایی، بازارهای مالی، سازمان های های غیر دولتی، توسعه پایدار، بازار های روستایی، تجزیه و تحلیل SWOT ،DAYBANG

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط