عنوان انگلیسی مقاله:

“Don’t pretend to be my friend!”When an informal brand communication style backfires on social media

ترجمه عنوان مقاله: وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • سبک ارتباطی برند و رفتار مصرف کننده
 • سبک ارتباطی غیر رسمی و اعتماد نسبت به برند
 • تئوری نقش
 • اثر تعدیلی آشنایی با نام تجاری (برند)
 • مطالعه مقدماتی
 • جدول1: لیست مشخصه های زبانی استفاده شده در سبک غیر رسمی
 • آزمایش 1: اثر سبک غیر رسمی بر اعتماد نسبت به برند برای برند های اشنا
 • روش
 • اندازه گیری ها
 • نتایج
 • اعتماد نسبت به برند
 • بحث
 • آزمایش 2: تاثیر سبک غیر رسمی بر اعتماد به برند های نا آشنا
 • روش
 • اندازه گیری ها
 • نتایج
 • اعتماد نسبت به برند
 • بحث
 • آزمایش 3: درک اثر تعامل یک سبک غیر رسمی و آشنایی با برند در اعتماد نسبت به برند
 • روش
 • اندازه گیری ها
 • نتایج
 • اعتماد نسبت به برند
 • تجزیه و تحلیل واسطه
 • کشد.
 • بحث
 • بحث کلی
 • مفاهیم نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و دستورالعمل ها برای تحقیقات بیشتر
 • سپاسگذاری
 • ضمیمه 1: اعمال سبک ارتباطی (مطالعه مقدماتی : آزمایش 2)
 • ضمیمه ب: اعمال سبک ارتباطی (ازمایش 1)
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

رسانه های اجتماعی در حال حاضر در زمینه ارتباطات بازرایابی یک پلتفورم ضروری هستند و حجم تعاملات مصرف کننده برند در این پپلتفورم ها در حال افزایش است. با این حال، هنوز معلوم نیست که چگونه برند ها باید با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند ضمن اینکه اعتماد آنها را نیز باید بدست بیاورند. یک تصمیم اساسی در این زمینه، انتخاب سبک ارتباطی است، به طور خاص، چه سبک ارتباطی غیر رسمی و چه سبک ارتباطی رسمی باید بر مبنای ارتباطات رسانه های اجتماعی اتخاذ شوند. در این مقاله، ما بررسی می کنیم که چگونه اتخاذ سبک ارتباطی غیر رسمی در مقابل سبک ارتباطی رسمی بر اعتماد به برند تاثیر می گذارد و نشان می دهیم که استفاده از یک سبک غیر رسمی می تواند هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بر اعتماد به برند داشته باشد و این به این بستگی دارند که مصرف کنندگان با برند اشنایی دارند یا اشنایی ندارند. ما نشان دادیم که این اثر پذیری به این دلیل رخ می دهد که مصرف کنندگان انتظار دارند که برند ها با هنجارهای اجتماعی منطبق باشند؛ استفاده از یک سبک ارتباطی غیر رسمی برای برند های آشنا بسیار مناسب است و برای برند های نااشنا مناسب نیست.

کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی، سبک ارتباطی، غیر رسمی، آشنایی با برند، اعتماد به برند، روابط برند مصرف کننده

ترجمه مقدمه مقاله

بیشتر از یک میلیارد مصرف کننده در سراسر جهان از شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر استفاده می کنند (فیسبوک 2015، توئیتر 2015). مشتریان بیشتر تایم آنلاین خود را در سایت های اجتماعی سپری می کنند (اکونومیست). این ارتباط با رسانه های اجتماعی نشان دهنده یک فرصت عالی برای برند ها برای تعامل و برقراری رابطه با مصرف کنندگان است. در نتیجه، در حال حاضر بیشتر برند ها از رسانه های اجتماعی برای ارتباطات بازاریابی استفاده می کنند (به سادگی در سال 2015 اندازه گیری شد). تعداد مصرف کنندگان که بدین ترتیب با برند ها در ارتباط هستند در حال افزایش است (فورستر 2014). اگرچه رسانه های اجتماعی به پلتفورم های ارتباطی مهمی هم برای مصرف کننده و هم برای برند ها تبدیل شده اند اما بازاریابان در تلاش هستند تا روابط بین برند مصرف کننده را در این پلتفورم ها ارتقا دهند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که بازاریابان تلاش کرده اند تا روابط با مصرف کنندگان شان  را از طریق رسانه های اجتماعی بهبود بخشند (فورنیر، آوری 2011). نه فقط مصرف کنندگان در برابر تبلیغات مربوط به برند در رسانه های اجتماعی مقاومت می کنند بلکه از این پلتفورم ها به عنوان یک مکان مناسب جهت حمله به برند در مقیاس بزرگ استفاده می کنند (فورنیر، آوری 2011، وان نورت و ویلمسن 2011). در این رویکرد، اعتماد سازی نسبت به نام تجاری برای مصرف کننده بالقوه و بالفعل به عنوان اولین گام مهم در تقویت روابط در رسانه های اجتماعی است (گلیسون 2012، پورتر و دانتو 2008) و برند ها در این زمینه افت کوتاه مدتی داشته اند (گلیسون 2012). در صورت عدم وجود اعتماد نسبت به برند ها، مصرف کنندگان احساس آسیب پذیری می کنند و تمایلی به رابطه با برند نخواهند داشت (شوئنباخر و گاردون 2002).

ترجمه نتیجه گیری مقاله

همانطور که اشاره شد، شرکت کنندگان در موقعیت غیر رسمی نشان دادند که سبک ارتباطی غیر رسمی بسیار قابل توجه تر از سبک ارتباطی رسمی است (میانگین غیر رسمی= 5.09، میانگین رسمی= 3.21، F(1151) برابر است با 113.73 و p < 0.00)). به طور مشابه مشارکت کنندگان در موقعیت های رسمی تر آشنایی بیشتری در مورد برند نسبت به مشارکت کنندگان در شرای با رسمیت پایین تر داشتند (میانگیت رسمی = 5.22، میانگین غیر رسمی= 1.53، F(1151) برابر است با 263.46 و p < 0.00)).

 

مطالب مرتبط