عنوان انگلیسی مقاله:

Attitude Toward the Viral Ad: Expanding Traditional Advertising Models to Interactive Advertising

ترجمه عنوان مقاله: نگرش نسبت به آگهی ویروسی گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 32 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • چارچوب مفهومی و فرضیه ها
 • مدل مفهومی
 • توسعه فرضیه
 • روش تحقیق
 • شرکت کنندگان و روش کار
 • اندازه گیری
 • نتایج
 • مباحثه
 • مفاهیم نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده:
 • تشکر و قدردانی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله نگرش نسبت به آگهی ویروسی گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

به عنوان شکلی از تبلیغات، تبلیغات ویدیو های ویروسی (VV) از آن جهت متمایز است که رسانه ارتباطی آن، به جای رسانه های رسمی ارتباطات اجتماعی بین افراد است. پس از مشاهده تبلیغات  VV، مردم در دو فرآیند مستقل اما مرتبط قرار می گیرند، یعنی، به اشتراک گذاری ویدیو و پردازش اطلاعات نام تجاری جا سازی شده. تحقیقات قبلی تعامل بین این دو فرآیند را در نظر نگرفته است. این مطالعه، به واسطه نگرش نسبت به مدل تبلیغات ارائه شده توسط لاتز و مکینزی و بلچ در سال (1396) توسعه می یابد. نتایج تجربی از سه تبلیغات ویروسی ویدیو نشان می دهد که نگرش نسبت به تبلیغات VV عامل اصلی مؤثر بر به اشتراک گذاری ویدیو است، اما نگرش نسبت به نام تجاری تاثیر قابل توجهی بر روی فعالیت های به اشتراک گذاری دارد. فرضیه انتقال تاثیر (ATH) و مدل های توسعه یافته آن، در تبیین تبلیغاتی ویدئو ویروسی مطلوب هستند، که با تحقیقات قبلی در مورد تبلیغات غیر ویروسی که فرضیه میانجی گری دو گانه را به عنوان نظریه تبیینی بهینه پیشنهاد می کنند متفاوت هستند.

کلمات کلیدی: تبلیغات ویدئویی و یروسی، به اشتراک گذاری نیت، نگرش های تبلیغات، نگرش ها ی برند

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png