عنوان انگلیسی مقاله:

Submission to the Finance and Economic Affairs Committee

ترجمه عنوان مقاله: نگاهی به انجمن امور مالی و اقتصادی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: Elementary Teachers’ Federation of Ontario

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • اجرای برنامه در اتحادیه ها هدف ساخت اقتصادی را تحلیل برد
 • کاهش تامین مالی آموزشی
 • دانش آموزانی که به توجه خاص نیاز دارند (دانش آموزان استثنایی)
 • پیشنهادات
 • فراگیرندگان انگلیسی زبان
 • پیشنهادات
 • کودکستان تمام وقت: سرمایه گذاری بلندمدت مهم
 • پیشنهادات
 • حجم کلاس کمتر عاملی مهم در موفقیت دانش آموز
 • مکان های امن تر و سالم تر برای یادگیری و کار:
 • پیشنهادات
 • نتایج صرفه در بخش آموزشی
 • پیشنهادات
 • اونتاریو باید دوباره استراتژی ضد فقر را ارجاع دهد.
 • پیشنهادات

ترجمه قسمتی از مقاله

ترجمه چکیده مقاله نگاهی به انجمن امور مالی و اقتصادی

اتحادیه ی معلمان ابتدایی اونتاریو (EFTO)  فرصت شرکت در رایزنی بودجه بندی 2014 را مغتنم شمرده و نماینده ی 76000 معلم ابتدایی در مدارس دولتی را در سرتاسر استان است که بزرگترین اتحادیه ی معلمان در کانادا محسوب می شود. EFTO به دولت کمک میکند تا بودجه ای ترتیب دهد که رویکردی عادلانه برای بهبود کاستی ها و افزایش رشد اقتصادی اتخاذ کند. در بودجه ی 2013 آمده است که صرفه جویی در مرخصی استعلاجی و امتیاز بازنشستگی حدود 1/1 میلیارد دلار کاهش نسبت به 5 میلیون دلار داشته است که سبب کسری بودجه ی 2012-2013 شده است. علاوه براین این بودجه گزارش نموده است که اکنون تسویه حساب های مدارس بخش دولتی تحت بخش خصوصی بخش شهری و بخش دولتی فدرال قرار گرفته است.

کارکنان بخش آموزشی تحت فشار سیاست گذاری های بخش دولتی استان هستند. علیرغم اینکه رئیس سابق خطاب به معلمان و کارکنانا از آنها خواسته بود تا دو سال از دریافت حقوق امتناع کنند، با این حال اعضای EFTO و همکاران آموزشی شان حقوق و مرخصی استعلاجی و امتیاز بازنشستگی شان را به تدریج اما به صورت کاهشی دریافت می نمودند. در کل می توان گفت این افراد و بخش دولتی بیشتر از سهم نسبی شان برای کاهش کسری نقش داشتند. پس از گذشت 2 سال از کاهش ناگهانی غرامت بخش دولتی، وقت آن است که استان بر حمایت از خدمات دولتی که خدمات اساسی تمامی اهالی اونتاریو را تامین میکنند تمرکز کند. در طول ای دوره ی از دست دادن شغل و نبود درامد بخش دولتی نقش مهمی در حمایت از مشاغل درجه دوم که در خزانه داری استانی ایفای نقش میکنند و در بهبود وضعیت اقتصادی موثرند داشته است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط