عنوان انگلیسی مقاله: 

Exchange rate volatility and export growth in India An ARDL bounds testing approach

ترجمه عنوان مقاله: نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند: با رویكرد تست روش ARDL

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: مقالات انگلیسی

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه
فهرست مطالب
  • چكيده
  • مقدمه
  • ادبیات نظری
  • روش
  • نتایج تجربی و بحث
  • فرآیند ARDL در ثبات روند
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چكیده مقاله نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند: با رویكرد تست روش ARDL

در این مقاله تجربی به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات واقعی در هند با استفاده از روش تست ARDL كه توسط پسران و همكارانش ارائه شده است پرداخته ایم. با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، تجزیه و تحلیل تجربی برای دوره 1970-2011 انجام شده است. نتایج مطالعه تایید می كند كه صادرات واقعی با نوسانات نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی و فعالیتهای اقتصادی خارجی رابطه دارد. یافته های ما نشان می دهد.

كه نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی قابل توجهی در صادرات در كوتاه مدت یا بلند مدت دارد و یادآوری می كند كه نوسانات نرخ ارز بالا تمایل به كاهش صادرات را در هند دارد. علاوه بر این، نرخ واقعی ارز منفی در كوتاه مدت و مثبت در بلند مدت در صادرات واقعی تاثیر دارد. نتایج تجربی نشان می دهد كه تولید ناخالص داخل تاثیر مثبت و قابل توجهی در صادرات واقعی هند در بلند مدت دارد. اما تاثیر آن در كوتاه مدت ناچیز است. علاوه بر این فعالیتهای اقتصادی خارجی تاثیر مثبت و منفی قابل توجهی بر صادرات در كوتاه مدت وبلند مدت دارد.

كلمات كلیدی: نوسانات نرخ ارز، صادرات واقعی، كشورهندوستان ARDL UECM، هم انباستگی CUSUMQ

 

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند

نوسانات نرخ ارز يك عنصر مهم است كه بايد براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شود. اين به طور گسترده اي به تجارت هند بستگي دارد. به طور سنتي نوسانات نرخ ارز ممكن است جريان تجارت بين المللي را با مفهوم نرخ ارز در مقابل  يك عدم اطمينان قرار داده و هزينه اي را براي نوسانات معامله گران باريك گريزي مواجه باشد.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

فرم تماس با ما

مطالب مرتبط