عنوان انگلیسی مقاله:

The role of top management team international orientation in international strategic decision-making: The choice of foreign entry mode

ترجمه عنوان مقاله: نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی: انتخاب حالت ورودی خارجی

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی

با بکارگیری جنبه پلکانی برای تصمیم گیری استراتژیک بین‌المللی، ما تأثیر ویژگی‌های مدیریتی را بر انتخاب حالت ورود به خارج بررسی کردیم. بین تجربه بین‌المللی تیم مدیریت ارشد (TMT) و گوناگونی ملیتی تمایز قائل شدیم و تنوع ملیتی را به عنوان جنبه تحت بررسی ترکیب TMT مطرح کردیم که با توجه به انتخاب حالت ثبت به روش بی نظیری در تصمیم گیری بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نتایج ما نشان دادند که در حالیکه TMT با تجربه بین‌المللی حالت‌های ثبت کنترل کامل را در حالت‌های ثبت کنترل مشترک انتخاب می‌کند.

TMT از لحاظ تنوع ملیتی بیشتر تمایل دارند در هنگام ورود به بازارهای خارجی کنترل مشترک را انتخاب کنند و تا اینکه حالت‌های ورود کنترل کامل را انتخاب کنند. این نیاز به عملکرد تنوع ملیتی TMT و تجربه بین‌المللی را به عنوان دو ویژگی مجزا و مؤثر برتصمیم گیری استراتژیک بین‌المللی روشن می‌کند.

واژگان کلیدی: تیم مدیریت ارشد، تنوع ملیتی، تجربه بین‌المللی، حالت ورود خارجی، تصمیم‌گیری استراتژیک بین‌المللی، چند سطحی

 

مقدمه

مقدمه ترجمه مقاله نقش گرایش بین المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین المللی

ادبیات تجارت بین‌المللی بطور سنتی تصور می‌کند که تصمیمات بین المللی شدن کاملاً منطقی هستند و محققان تمایل دارند تحقیق تصمیم‌گیری استراتژیک را در توضیح چگونگی اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خارجی نادیده بگیرند. توسعه خارجی در خلاء اتفاق نمی‌افتد اما توسط مجموعه معینی از انتخاب های استراتژیک تصمیم گیرندگان اجرای معین می‌شود.

تحقیقات گذشته برجنبه‌های منطقی و قابل ارزیابی معاملات بدون در نظر گرفتن تیم مدیریت ارشد (TMT) به عنوان تصمیم‌گیرنده تمرکز دارند. در حالیکه تحقیق درباره انتخاب حالت ورود به سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) مشخص شده است و متغیرهای پیشگوی متعددی مانند شرکت، صنعت و ویژگی‌های کشور تست شدند، توجه به افراد و گروه های تصمیم گیرنده به مقدار زیادی نادیده گرفته شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225