عنوان انگلیسی مقاله:

Business Cycles in Oil Exporting Countries: A Declining Role for Oil

ترجمه عنوان مقاله: نقش کاهش نفت در چرخه کسب و کار کشورهای صادر کننده نفت

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 42 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری به منابع
 • داده ها
 • روش شناسی تجربی
 • نتایج تجربی
 • تولید ناخالص داخلی
 • تولید صنعتی
 • مصرف خصوصی
 • سرمایه گذاری
 • مصرف دولت
 • صادرات
 • واردات
 • M1/M2
 • CPI
 • تورم
 • منبع نوسانات
 • تحلیل ضرب –پاسخ
 • تولید ناخالصی داخلی
 • واردات
 • مصرف خانوار
 • هزینه های دولت
 • سرمایه گذاری
 • واردات
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله نقش کاهش نفت در چرخه کسب و کار …

در این مطالعه ما به بررسی ماهیت و امکان منابع نوسانات اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت را با استفاده از مولفه های اصلی مود بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادایم. تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که دو مولفه اول را می توان به طور قابل توجهی از نظر آماری توسط (GDP) جهانی توضیح داد اما نه با قیمت نفت ما با استفاده از تجزیه و تحلیل استفاده شده در این مطالعه یک شوک تقاضای جهانی را در عرضه نفت، و شوک تقاضای نفت در تعیین متغییرهای اقتصاد کلان تعیین کننده بوده است اگر چه مطالعات قبلی در این زمینه عوامل سازمانی اهمیت داده است ما باید به افزایش یکپارچگی سیاسی و اقتصادی جهانی اشراف پیدا بکنیم.

که نقش مهمی در توضیح چرخه کسب وکار را بازی می کند با افزایش ادغام سیستم های اقتصادی جهان کشورهای صادر کننده نفت بیشتر در معرض چرخه های کسب کاری تبدیلی قرار گرفته و منابع نوسانات اقتصادی متنوع شده و در نتیجه در مورد نقش نفت در طول زمان کاهش هایی بوجود امده است. این نتایج مهم برای سیاستهای پولی و مالی در مدیریت نوسانات اقتصادی دراین کشورها مهم می باشد.

کلمات کلیدی: چرخه کسب وکار، کشورهای صادر کننده و نفت، قیمت نفت، روش بیزین

ترجمه مقدمه مقاله

ترجمه مقاله نقش کاهش نفت در چرخه کسب و کار کشورهای صادر کننده نفت

اکثر مطالعات انجام شده در کشورهای صادر کننده نفت که شرایط قابل توجهی شوک اقتصادی برای آنها داشته است ارائه شده است. (امانو و نوردن1995) (هانسن وسپاتافورا 1997) (چی سون-ووارنی1999) (کسپیدس وچاسین2000) و غیره از انجا که طبیعت صادرات کالا در شرایط شوک تجاری از حساسیت بالایی برخوردار است. برخی از محققان این نوع معضل را درمان نموده اند. (بوتیر2008 – حسین وتاژی بای وا 2008).

همچنین شواهد تجربی وجود دارد که چرخه های کسب و کار کشورهای صادر کننده نفت آن را نشان می دهد و در آن نشان می دهد که قواعد متفاوتی در کشورهای صنعتی وجود دارد. این یافته تعجب آور نیست چرا که این واقعیت وجود دارد افزایش قیمت با عوارض جانبی در سراسر کشور ها همراه است. یک شوک نفتی وجوددارد که این شوک شایع ترین ضربه به صادرکنندگان نفت که به دنبال رژیم های ثابت ارزی هستند آنها در برابر شوک های نفتی بسیاری از تنظیمات قیمتی خود را از طریق اصلاح آنها انجام می دهد که یک بی ثباتی را در اقتصاد به وجود می آورد. در این مقاله ما به بررسی این موضوع پرداخته ایم که آیا کشورهای صادر کننده نفت با این نوسانات اقتصادی به طور یکسان موافق اند یا اینکه متغیرهای اقتصاد کلان مشابهی دارند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط