عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship marketing’s role in managing the firm investor dyad

ترجمه عنوان مقاله: نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب

ترجمه روابط بازاریابی در سرمایه گذاری

 • چکیده
 • مقدمه
 • روابط سرمایه گذار
 • روابط بازاریابی و سرمایه گذار
 • چارچوب مفهومی
 • کیفیت مدیریت IR
 • جهت گیری روابط
 • حالت ارزیابی ارتباط
 • اعتماد
 • تعهد
 • مقابله به مثل
 • نتایج
 • ارزش سهامدار
 • روش
 • کیفیت مدیریت IR
 • جمع آوری داده
 • توسعه اندازه گیری
 • پالایش اندازه گیری
 • پیامدهای IR در بازار سرمایه
 • جمع آوری اطلاعات
 • جدول 1
 • توسعه مقیاس
 • توصیف نمونه
 • نتایج
 • جدول2
 • بحث
 • مشارکت در پژوهش
 • جدول3
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • سپاسگزاری ها
 • نمودارها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

این مقاله یک چارچوب مفهومی میان رشته ای است که به بررسی نقش بازاریابی در مدیر روابط سرمایه گذاران می پردازد. این چارچوب چگونگی روابط سرمایه گذاران در دارایی های مبتنی بر بازار بوسیله آنالیز و مدیریت آنها از طریق روابط بازاریابی و چشم انداز سهامداران را ترسیم می کند. بازاریابی می توانددر مدیریت روابط سرمایه سرمایه گذران سهیم شود و با کاهش دارایی خالص، ارزش سهم سهامداران را افزایش دهد. این کار باعث افزایش نقدینگی و کاهش ضرر و زیان سهامداران می شود.یک بررسی کارشناسان و متخصصان روابط سرمایه گذار کار در شرکت های عمومی معامله در یورونکست شاخص 100 سهام اعتبار تجربی چارچوب نشان می دهد و مفاهیم مدیریتی را فراهم می کند.

کلید واژه ها: ز، امور مالی، روابط سرمایه گذار، نقش بازاریابی، دارایی های مبتنی بر بازار

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

مفاهیم ناملموسی که تحت کتنرل بازاریابی قرار دارد مانند حقوق مشتریان می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود و مطالعات تجربی نشاندهنده یک ارتباط مثبت بین مدیریت ابزار بازاریابی و عملکرد بازار سهام می باشد. مفهوم دارای مبتنی بر بازار این موارد را یکپارچه می کند اما اغلب اوقات ارتباط بین بازاریابی و اوضاع مناسب اقتصادی شرکت را نادیده می گیرد. به وسیله استفاده از منابع داخلی، شرکتها دارایی هایی ایجاد می کنند که از طریق فعل و انفعال با شرکت های دیگر در محیط خارجی صورت مادی بخود می گیرد.

دارای مبتنی بر بازار عقلانی و یا رابطه ای نیز هستند: این مقاله روی مورد رابطه ای تمرکز دارد. برطبق بررسی مبتنی بر مدارک معتبر، سازمان ها به این دلیل با دیگران شریک می شوند که بتواند دسترسی خود به منابع مورد نیاز را افزایش دهند (مورگان و هانت، 1999). داشتن سرمایه کافی یکی از منابع مورد نیاز است. تقویت روابط با شرکاء، بنابراین، نیازمند توجه کافی به مسئله بازاریابی و افزایش سهم آنان می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط