عنوان انگلیسی مقاله:

Inequalities in social capital and their longitudinal effects on the labour market entry

ترجمه عنوان مقاله: نابرابری های سرمایه اجتماعی و آثار طولی آن بر ورود به بازار کار

$$$: فقط 25500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 26 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

این مطالعه به بررسی نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و نژادی در موضوع سرمایه اجتماعی و تاثیر این نابرابری ها بر فرایند ورود به بازار کار میپردازد. ما از داده های طولی درباره ی انتقال از مدرسه به محیط کار در افراد جوان با سطح تحصیلات پایین و متوسط در کشور بلژیک استفاده میکنیم. سرمایه اجتماعی به وسیله سه اقدام تعیین کننده اندازه گیری میشود. در سطح مطالعات قبلی نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و نژادی قابل توجهی در مسیر دستیابی به سرمایه اجتماعی مشخص شده است. نابرابری های نژادی در بلژیک مربوط به محرومیت های اجتماعی- اقتصادی گروه های اقلیت نژادی در این کشور میشود. در میان جوانان با تحصیلات پایین و متوسط افراد بیشتری نسبت به افراد با تحصیلات بالا جذب بازار کار میشوند. به خصوص حلقه اطرافیان یعنی دوستان و بستگان در این تصمیم گیری ها مهم هستند. به علاوه زمانی که فردی وارد بازار کار میشود، سرمایه اجتماعی بر احتمال یافتن کار تاثیر میگذارد. متقاضیان ورود به بازار کار با تحصیلات پایین و متوسط میدانند افراد دارای تجربه کاری شانس بیشتری برای استخدام دارند، همچنین افراد با سطح توقع پایین تر، احتمال یافتن کار را کاهش میدهند. با این حال هیچ مدرکی در مورد تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر وضعیت شغلی در این جامعه وجود ندارد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، منابع شبکه، نابرابری، ورود به بازار کار.

 

مطالب مرتبط