عنوان انگلیسی مقاله:

Pattern of similarities/differencesin time orientation and advertising attitudes A cross-cultural comparison of Georgian and Macau consumers

ترجمه عنوان مقاله: مقایسه تطبیقی: الگوی شباهت ها و تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

ترجمه چکیده

ترجمه مقاله نگرش به تبلیغات

هدف: مطالعه تجربی و بین کشوری که در این مقاله ارائه شده است به بررسی نحوه تأثیرگذاری گرایش های زمانی بر نگرش به تبلیغات در دو اقتصاد نوظهور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت (یعنی ماکائو و گرجستان) می پردازد. هدف این مقاله بحث درباره این مسائل است.

طرح/متدولوژی/روش: از پرسشنامه به عنوان ابزاری برای انجام پیمایش این مطالعه استفاده شد. طراحی پرسشنامه برگرفته از مطالعه روخاس مندز و همکاران است. از طریق روش پیاده و سوار کردن یا مصاحبه خیابانی دو نمونه جمع آوری شد.

یافته ها: مشخص شد که گرجستانی ها گرایش بیشتری به گذشته دارند و نسبت به تبلیغات بدبین تر هستند در حالی که داده های ماکائو نشان داد که برجسته ترین ابعاد آن ها آینده گرایی بیشتر است و نگرش بهتری نسبت به تبلیغات دارند.

دستاوردهای عملی: با این یافته ها مدیران حاضر در بازارهایی با گرایش های زمانی متفاوت می توانند یک عامل دیگر را برای ایجاد تعادل بهینه در تنظیم بودجه تبلیغاتی بین استراتژی کشش و فشار و بین فعالیت های بالا خطی و فعالیت های زیرخطی در هنگام اجرای استراتژی کشش در نظر بگیرند.

دستاوردهای اجتماعی: دولتی باگرایش زمانی متفاوت می تواند از اثربخشی استفاده از تبلیغات برای برقراری ارتباط با شهروندان خود در فرهنگ خود آگاهی بیشتری پیدا کند.

اصالت/ ارزش: مطالعات مربوط به نحوه ارتباط گرایش زمانی با نگرش به تبلیغات محدود هستند و به نظر می رسد این رابطه هرگز در دو کشور آسیایی با پس زمینه و گرایش زمانی بسیار متفاوت مقایسه نشده است.

کلیدواژه ها: تبلیغات بین المللی، رفتار مصرف کننده، ارزش های فرهنگی، مشتری مداری، تبلیغات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225