عنوان انگلیسی مقاله:

Introducing Direct Costing and Activity Based Costing in a Farm Management System: a conceptual model

ترجمه عنوان مقاله: معرفی هزینه یابی مستقیم و اقدام مبتنی بر هزینه یابی در سیستم مدیریت یک مزرعه: مدل مفهومی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

مدلی از یک سیستم اطلاعاتی جدید برای مدیریت تجارت محصولات کشاورزی ارائه می کنیم که از روش های هزینه یابی مستقیم و اقدام مبتنی بر هزینه یابی مستقیم پشتیبانی می کند. مصاحبه هایی با مطلعین کلیدی انجام دادیم تا نیازهای آنها و شناسایی اطلاعات مورد نیاز برای معرفی روش های مدیریت هزینه دارای ساختار در یک سیستم اطلاعات مدیریت مزرعه را ارزیابی کنیم. این مقاله طراحی عملی سیستم حمایت شده توسط نمونه اولیه کاری و مجموعه ای از گزارش ها را برای تصمیم گیرندگان مزرعه ارائه می دهد. این سیستم اطلاعات دقیق در مورد هزینه های محصول، همراه با روش تخصیص هزینه های کلی بر اساس مصرف فعالیت ها ارائه می دهد، و تجزیه و تحلیل حساسیت را ممکن می سازد.

کلیدواژه ها: سیستم های اطلاعات مدیریت در مزرعه، هزینه یابی مستقیم، هزینه یابی بر مبنای اقدام، مدل مفهومی، نمودار جریان داده ها، نمودار رابطه سازمان