عنوان انگلیسی مقاله: Mentoring School Leaders

ترجمه عنوان مقاله: مشاوره رهبران مدرسه

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: Educational Administration Quarterly

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • اساس مشاوره به عنوان شیوه ای برای پیشرفت
 • مشاوره به منظور اجتماعی کردن مدیران تازه کار
 • عمل به قول مشاوره
 • منفعت شاگردان
 • منفعت مددیاران
 • منفعت ناحیه
 • و اکنون به بررسی مشکلات و دام های بر سر راه مشاوره می پردازیم:
 • مشکلات تمرکز مداوم
 • آماده نبودن مددیاران و شاگردان آنها
 • نبود نگرش مثبت برای ارزش مشاوره
 • مشاوره، محدودیتی در تنوع
 • منابع

ترجمه قسمتی از مقاله

چکیده مقاله مشاوره رهبران مدرسه

در سال های اخیر روابط مشاوری در رشد تربیت دبیران و مدیران مدارس بسیار متداول شده است. کاربرد آنها عموما بصورت نوشدارویی است در ارتباط با بسیاری از محدودیت هایی که اغلب در آموزش، مانند همه ی زمینه های دیگر مشاهده می شود.

اکنون استفاده از روابط مشاورهی جهت افزایش رشد حرفه ای ایده ای نوظهور است.استفاده ازین مفهوم بعنوان راهنمایی عاقلانه برای شاگردان جوانتر و یا کم تجربه به ادیسه ی هومر باز میگردد. مددیار معلمی بود که ادیسیوس او را عهده دار مشاوره پسرش تلماچوس کرد. بر اساس این تعریف ادبی، تصویر دیرپایی از یک مشاور صبور و عاقل به همگان ارائه شده است که برای راهنمایی همکاران و شکل دهی به زندگی آنها به خدمت گرفته می شود.

این تصویر از مشاوره را در بسیاری از تعریفات میتوان مشاهده نمود. آشبورن، مان و پوردو(1987) مشاوره را ایجاد ارتباط شخصی به منظور راهنمایی و دستورالعملی حرفه ای تعریف نموده اند. لستر(1981) میگوید که این فعالیت بخش مهمی از آموزش بزرگسالان است چرا که رویکردی کل نگر و فردی به روش آموزش تجربی دارد. بوا و فیلیپس (1984) از آن به عنوان یادگیری منتج از تجربه یا مرتبط با کسب تجربه یاد میکند.

در همین راستا تعریفات دیگری نیز وجود دارند؛ شیلی(1976)مددیار را اینگونه توصیف می کند: کسی که برای رشد حرفه ای فرد دیگر تلاش و او را ترغیب میکند… مدل نقش غیر والدینی که براسی شاگردش فرصت ایجاد نموده و او را حمایت و راهنمایی میکند. گروه وودلندز(1980) درباره ی این افراد میگویند: آنها راهنمایان حامی رویاهای فرد هستند که به او کمکم میکنند تا رویای خود را به واقعیت مبدل کند. لونیسن(1987) در تحلیل خود از اجتماعی شدن افراد جوان به نقش های حرفه ای خاطرنشان می سازند که یک فرد مددیار بعنوان یک عامل اساسی در شیوه ی رشدی به این گونه است: این نقش رسمی نیست اما برای روابط و نقش هاست . . . آمیخته ای از والدین و رفیق است . . .  مددیار نقش میزبان و راهنما دارد.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225