عنوان انگلیسی مقاله:

An evidence based review of e-HRM and strategic human resource management

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک براساس شواهد و مدارک موجود دانش

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 45 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

چکیده مقاله

چکیده مروری بر مدیریت منابع انسانی الکترونیکی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک براساس شواهد و مدارک موجود دانش

یکی از اهداف بیان شده برای  مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM) آن است که بخش مدیریت منابع انسانی بیش از پیش استراتژیک شود. در این مقاله هدف ما بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM) است تا بدین وسیله دستور العملی مبتنی بر شواهد و مدارک را برای محققان و پژوهشگران آماده سازیم که مرتبط با رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM) و مدیریت منابع انسانی استراتژیک است. بدین منظور ما 40 تحقیق انجام شده در این حوزه را بررسی و مرور نمودیم که از سال 1999 تا 2011 و با استفاده از همیاری یکپارچه منتشر شده بودند و به عنوان رویکرد مدرک محور در این مقاله به کار گرفته شدند.

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که  تحقیقات و پژوهش های تجربی و نظری در این حوزه  هنوز در آغاز راه هستند. در همین راستا ما شاهد و مدرک تجربی  دال بر پیش بینی نتایج  و پیامدهای استراتژیک نیافتیم.  مدارکی وجود دارد که نشان می دهند که مدیریت منابع انسانی استراتژیک پیامدها و نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM)  را پیش بینی می کنند و رابطه میان آنها به رابط و وضعیت موجود بستگی دارد اما در هر حال طرح های تحقیقاتی برای تعیین جهت علی و معلولی در این حوزه کفایت نمی کنند. بررسی ما در این مقاله نیاز به  انجام مطالعات و تحقیقات تجربی روی نتایج مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM) و  مدیریت منابع انسانی استراتژیک را بیش از پیش در سطح کلان روشن می کنند.

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی الکترونیکی یا (e-HRM)، مدیریت منابع انسانی استراتژیک، مدیریت مبتنی بر شواهد، HRIS ،RM

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط