عنوان انگلیسی مقاله:

A review of enterprise risk management in supply chain

ترجمه عنوان مقاله: مروری بر مدیریت ریسک شرکت از زنجیره تامین

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

اهداف: هدف این مقاله بررسی روش های خطرات زنجیره تامین می باشد. که شامل مدیریت,شناسایی, طبقه بندی انواع خطرات, موارد و مدل ها است. جنبه های ریسک در زنجیره تامین شامل موارد زیر است: طراحی-روش شناسی. رویکرد- مروری برمنابع که یک چهارچوب کلی را بدست  داده و پس از آن طبقه بندی ریسک زنجیره تامین را مطالعه می کند و مدل اعمال شده را در ابتلا به خطر مورد مطالعه قرار داده است. اصالت و ارزش:این بررسی شامل بسیاری از مطالعات اخیر ومنابع و مراجع می باشد.

کلیدواژه ها: مدیریت ریسک,مدیریت تامین زنجیره,کشور چین سیبرنتیک (فرمان شناسی)