عنوان انگلیسی مقاله:

Сognitive management: theory and practice in the organization

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت شناختی: تئوری و عمل در سازمان

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
  • چکیده
  • مقدمه
  • بررسی تحقیقات مرتبط
  • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

در زمینه مدیریت مدرن، مدیریت شناختی به عنوان یکی از گرایش های نوآورانه در نظر گرفته می شود. فعالیت های مدیریتی در مدیریت شناختی از طریق ابزار موثر بر قابیلیت های شناختی انسانی بررسی می شود. زمینه موضوعی مدیریت شناختی یک فرآیند مدیریت بر اساس دانش سازمان است که ممکن است در یک جامعه اطلاعاتی و یا بیشتر در یک محیط اجتماعی تاثیر بگذارد.

کلمات کلیدی: مدیریت شناختی، اقتصاد دانش، خواص دانش، مکانیسم مدیریت، اصول مدیریت شناختی، روش های مدیریت دانش بشری، روش های مفهومی دانش

ترجمه مقمه مقاله

روش های مدیریت شناختی ظاهر نسبتا تازه ای دارد و از آغاز قرن 21 به وجود آمده است که در آن زمان فرآیندهای اجتماعی در حال تغییر با توجه به درک آنها بوده است و آن باید طرز ماهرانه ای مدیریت شده و در توسعه کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. مدیریت شناختی بدون جامعه اطلاعاتی نمی تواند به وجود بیاید، و همراه با دانش اقتصادی است. برای درک مدیریت شناختی به عنوان یک روند جدید در زمینه علوم مدیریت لازم است آن چه که توسط دانش معنا می شود، روشن گردد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

مثال های بالا ما را در راستای درک امکان و ضرورت استفاده از روش مدیریت شناختی با یک ابزار متنوع از مکانیزم مدیریت یک سازمان مدرن را به وجود می آورد. بنابراین آن چه به عنوان مدیریت شناختی در تحقیقات ما مورد نظرات، فرایند اجتماعی و اقتصادی سازمان دارد. در اکثر موارد مدیریت شناختی در درون یک سیستم اجتماعی خاص شکل گرفته است. که نمی تواند بدون اقتصاد دانش بنیان و جامعه اطلاعاتی وجود داشته باشد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که مدیریت شناختی کمک می کند تا مسیر سازنده تری را برای درک این که چه کاری انجام دهیم، نشان دادن این که چگونه آن را به بهترین وجه انجام دهیم و چگونه حداقل هزینه ها را داشته باشیم را ارائه می دهد.

 

 

مطالب مرتبط