عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge Management, Value Chain Modelling and Simulation as Primary Tools for Mass Customization

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه ­سازی به عنوان ابزارهای اصلی سفارشی سازی انبوه

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: International Conference on Concurrent Enterprising

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چكیده
 • مقدمه
 • سفارشی سازی انبوه و مدیریت دانش
 • شکل 1: جریان ارتباط طراحی در بنگاهی که سفارشی سازی انبوه انجام می دهد  ….
 • سفارشی سازی انبوه و شبیه سازی
 • مطالعه موردی: DOROTHY
 • سطح سفارشی سازی
 • مدیریت دانش
 • مدلسازی زنجیره ارزش
 • تعیین شاخص های عملکرد و ارزش
 • مدلسازی
 • شبیه سازی
 • نتیجه گیری و دورنما
 • تقدیر و تشکر
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هرچند سفاشی ­سازی انبوه (MC) یك استراتژی جذاب است اما در تمام محیط­ ها قابل استفاده نیست و در صورت استفاده مشكلات متعددی ایجاد می­ كند كه باید آن­ها را رفع كرد (آیگبدو، 2007 و هلمز و همكاران، 2008). بنابراین پیش از اجرای عملی MC باید نحوه پیاده­ سازی آن را به طور جامع بررسی كنیم. در محیط MC، همكاری (بین مشتری و شركت، بین شركت و شركای زنجیره تأمین خود، یا بین اعضای مختلف زنجیره ارزش شركت) ضروری است. مدیریت دانش ابزاری است كه با بهبود جمع ­آوری، ذخیره­ سازی و به­ كارگیری مجدد داده­ ها این همكاری را تضمین می­ كند. علاوه بر این تصمیم ­گیری درباره پیاده ­سازی یا عدم پیاده­ سازی MC كار ساده­ای نیست؛ می­ توان با ارزیابی عملكرد شركت از شبیه­ سازی به عنوان یک سیستم تصمیم­ یار استفاده كرد. این مقاله كاربرد مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه­ سازی را به عنوان ابزارهای پیاده­ سازی MC در صنعت كفش و تحت پروژه­ای اروپایی با عنوان DOROTHY نشان می­ دهد.

كلیدواژه­ ها: سفارشی­ سازی انبوه، مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش، شبیه­ سازی، همكاری

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط