عنوان انگلیسی مقاله:

 Customer relationship management as a business process

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند تجاری

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

فهرست مطالب

فهرست مطالب ترجمه مدیریت ارتباط با مشتری

 • چکیده
 • مقدمه
 • CRM به عنوان فرآیند تجاری ماکرو
 • شکل 1) هشت فرآیند تجاری ماکرو: یکپارچه کردن و مدیریت کردن روابط در زنجیره تحویل
 • ترجمه مربوط به شکل 1
 • شکل 2) رابطه مدیریتی CRM و تحویل دهنده در ارتباط با زنجیره تحویل
 • ترجمه مربوط به شکل 2
 • فرایند CRM استراتژیک پنج تحت فرایند را با هم مقایسه کرده اند
 • روش مطالعه
 • فرآیند CRM
 • فرآیند CRM استراتژیک
 • فرآیند CRM استراتژیک پنج تحت فرآیند را با هم مقایسه کرده اند
 • ترجمه مربوط به شکل 2
 • فعالیت ها
 • تحت فرآیندهای استراتژیک
 • سطوح مشترک فرآیندها
 • تحت فرآیندهای اجرایی
 • فعالیت ها
 • بازنگری استراتژی های بازاریابی و مشارکتی
 • مشخص کردن ملاک هایی برای مشتریان تقسیم شده
 • دستورالعمل های فراهم شده برای درجه ای از تفاوت در موافق نامه های محصول و خدمات
 • گسترش چارچوب کاری متریک
 • شکل 4) چگونگی اثرگذاری CRM بر ارزش اقتصادی اضافه شده (EVAw)
 • ترجمه مربوط به شکل 4
 • اثرات رابطه مشتری با مدیریت
 • شکل 5) آنالیزهای مربوط به سودآوری مشتری
 • ترجمه مربوط به شکل 5
 • ایجاد کردن دستورالعمل هایی برای فرآیندهای مشارکتی مربوط به بهبود یافتن سودها با مشتریان
 • شکل 6) تاریخچه درآمدزایی و فروش Sysco
 • فرآیند CRM اجرایی
 • بخش مشتری ها
 • فراهم ساختن حساب و یا بخش مدیریت تیم ها
 • بازنگری درونی حساب ها
 • مشخص کردن فرصت ها با حساب ها
 • ترجمه مربوط به جدول 1
 • توافق نامه هایی برای ارتقا محصول و خدمات
 • توافق نامه های اجرای تولید و خدمات
 • اندازگیری کارکرد و اجرا و گزارش های سودآوری تولید شده
 • محدودیت ها و فرصت های مطالعاتی در آینده
 • ترجمه مربوط به جدول 2

ترجمه چکیده

چکیده مقاله مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند تجاری

هدف: به مقدار زیاد و قابل توجهی مدیریت کردن رابطه مشتری (CRM) به عنوان یک روش، فرآیند جهت دار، با چندین عملکرد متقاطع، ارزش گذار برای خریدار و فروشنده و به معنای یک سطح کارایی مالی برتر مشاهده شده است. به هر حال یک نیاز برای بیشتر کل نگری از نقطه نظر دیدگاه عملکرد چندگانه و متقاطع وجود دارد چنانچه آن مرتبط با CRM می باشد. هدف از این مقاله توصیف کردن یک سطح بزرگتری از عملکرد چندگانه و متقاطع از نقطه نظر CRM می باشد که یک ساختار را برای مدیریت کردن روابط تجاری برای ایجاد کردن دوگانه ارزش و افزایش دادن ارزش سهامدار فراهم می سازد.

طراحی/ روش شناسی/ دیدگاه: به منظور تعیین کردن تحت فرآیندهای CRM در سطوح اجرایی و استراتژیک و به علاوه فعالیت هایی که هر تحت فرآیند را مقایسه می کنند، جلسات گروه بر روی اجرایی شدن محدوده ای از صنایع متمرکز گشت.
گروه های متمرکز کننده با بازدید کردن از شرکت های تعیین شده در گروه های متمرکز کننده به عنوان داشتن بیشترین پیشرفت CRM تکمیل گشتند.

یافته ها:

مطالعه به صورت چارچوبی عنوان شد که در آن مدیران می توانستند یک عملکرد متقاطع، بنگاه متقاطع، فرآیند CRM را در روابط تجاری به تجاری اجرا کنند. همچنین این برای محققان سرمایه گذار در زمینه و حیطه CRM باید مورد استفاده قرار بگیرد و مفید باشد.

محدودیت های مطالعه / استنباط ها: مطالعه براساس گروه های متمرکز کننده با اجرا شدن در 15 شرکت که نشان دهنده 9 صنعت و موقعیت های چندگانه در زنجیره تولید مانند خرده فروشی ها، توزیع کننده ها، سازندگان و فراهم کنندگان بود آغاز شد. در حالی که همه شرکت ها دارای فعالیت های جهانی بودند، تنها یکی در خارج از آمریکا بود. در حالی که چارچوب در سمینارهای اجرایی در شمال و جنوب آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا با فیدبک بسیار مثبت ارائه شده بود.

کاربردهای عملی: مدیریت پایگاه می تواند به وسیله مدیران مورد استفاده قرار بگیرد. از نقطه نظر CRM آن به صورت همه کارکردهای تجاری نشان داده شده است که فکر رایج را در زمینه بازاریابی گسترش می دهد.

ابتکار/ ارزش: دیدگاه رایج در مورد CRM شامل کارکردهای تجاری کوچک تر در مقایسه با یک حالت مشخص شده در این مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی: روابط مشتری، روابط خریدار و فروشنده، مزیت رقابتی، عملکرد متقاطع مجتمع

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط