عنوان انگلیسی مقاله:

An ERP model for supplier selection in electronics industry

ترجمه عنوان مقاله: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • شکل1. بخش های اصلی بهبود از طریق سیستم erp
 • فشار و کشش
 • شکل 2. نحوه انتخاب سیستم تامین کننده
 • روش شناسی
 • روش ANP
 • روش Topsis
 • شکل 4.تفاوت ساختار بین AHP و ANP. منبع: Saaty (1999).
 • شکل 5.معیار انتخاب تامین کننده در شرکت الکترونیک
 • شکل 6.مفهوم منطق TOPSIS
 • روش برنامه ریزی خطی
 • شکل7. طرح یک مادربرد است.
 • مثال عددی
 • شکل8.سه جزء کلیدی برای یک مدل ERP
 • نتایج
 • جدول1. اطلاعات تامین کنندگان
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

Asus Tech  بزرگترین سازنده مادربرد در تایوان است. صدها فروشنده در تجارت خود با این کمپانی همکاری می کنند. بنابراین انتخاب فروشنده مهمترین وظیفه دپارتمان خرید در یک شرکت می باشد. سیستم برنامه ریزی منابع شرکت (ERP) در فرآیند انتخاب فروشنده می تواند منجر به صرفه جویی های بزرگی هم در هزینه و هم در ساعات کاری افراد شود. در مفهوم فشار و کشش، یک سیستم ERP همانند یک ابزار کارآمد در اتحاد منابع و سودآوری برای کمپانی عمل می کند.

از طریق ERP، یک مدیرِ تصمیمات می تواند بطور واضح، نقاط قوت و ضعف عملیات خرید را بفهمد. برای برقراری یک محیط واقعی خرید، متدلوژی پروسه شبکه‏ای تحلیلی(ANP)، تکنیک برای ارجحیت سفارش توسط شباهت با راه حل ایده‏آل (TOPSIS)  و برنامه ریزی خطی (LP) بطور موثری در پروسه انتخاب فروشنده به کار می روند. از ANP  و TOPSIS برای محاسبه وزن ارزش استفاده شده و به فروشندگان رتبه بندی می دهد؛ LP بطور موثری مقدار سفارش را به هر فروشنده‏ای اختصاص می دهد. در نتیجه، چهار فروشنده‎ی بردهای کامپیوتر شخصی، سفارش 1200، 727، 1000 و 73 قطعه را می گیرند.

کلید واژه ها: ERP ANP TOPSIS، برنامه ریزی خطی، انتخاب تامین کننده، فشار و مفهوم کشش

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط