عنوان انگلیسی مقاله:

An integrative model for social marketing

ترجمه عنوان مقاله: مدل یكپارچه بازاریابی اجتماعی

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • پیشرفت در كاربرد بازاریابی اجتماعی در سلامت عمومی و موضوعات اجتماعی
 • بازاریابی اجتماعی چیست ؟
 • ایده بازاریابی اجتماعی
 • شكل 1 – بازاریابی اجتماعی یكپارچه
 • منفعت مخاطب
 • رفتار هدف
 • آمیخته بازاریابی ( رفتارها – محصولات و خدمات )
 • قیمت
 • مكان
 • ارتقا
 • چالش های رایج بازاریابی اجتماعی
 • نتایج
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله مدل يكپارچه بازاريابی اجتماعی

هدف: توسعه بازاریابی اجتماعی در جهان توسعه یافته، به گونه ای متفاوت نمود پیدا كرده است. (به طور همزمان به سمت تاكیدهای متفاوتی كه بر اینكه تفكر و عملیات بازاریابی اجتماعی شامل چه مواردی می شود، هدایت می شویم.) این مقاله درصدد مستندسازی تفاوت های ذكر شده است و به فراهم آوردن یك چهارچوب یكپارچه جهت راهنمایی بازاریابان اجتماعی در زمینه كار با موارد اجتماعی و تندرستی مهم و قابل توجه می پردازد.

طراحی/ روش/ رویكرد: دیدگاه های یكپارچه درمورد بازاریابی اجتماعی بر نقش های هسته ای منافع مخاطب، تجزیه تحلیل تعین كننده های رفتاری، محتوی و نتیجه، كاربرد موقعیت یابی، علامت تجاری و مشتری در توسعه استراتژی بازاریابی و كاربرد 4 عامل آمیخته بازاریابی برای پیشنهادات سفارشی، قیمت های واقعی، افزایش فرصت ها و ارتباط برقرار كردن آنها در یك محیط رسانه ای در حال گسترش متمركز شده اند.

مدل يكپارچه بازاريابی اجتماعی

یافته ها: ایده های مربوط به تعیین علامت تجاری و موقعیت یابی، اهمیت بازاریابی اجتماعی استراتژیك، در بنیان های كشورهای در حال توسعه بهتر درك می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. بازاریابی اجتماعی در كشورهای در حال توسعه تمركز بیشتری بر محصولات و خدمات دارد (‌همراه با ابراز علاقه به سیستم های قیمت گذاری و توزیع). چهارچوب یكپارچه، به توسعه بازاریابی اجتماعی از طریق به كار گیری انگیزاننده ها و سایر مفاهیم اقتصادی رفتاری به عنوان بخشی از عامل قیمت و توسعه مكان جهت دسترسی و فرصت ایده پردازی برای رفتارها، محصولات و خدمات، در زمینه توسعه و تحویل محصول و خدمت می پردازد.

واژه های کلیدی: بازاریابی، تغییر اجتماعی، کارآفرینی، نوآوری، بازاریابی اجتماعی، ارتباطات

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225