عنوان انگلیسی مقاله:

Information Technology (IT) as An Improvement Tool For Customer Relationship Management (CRM)

ترجمه عنوان مقاله: فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • فناوری اطلاعات (IT)
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • فن آوری های جدید در حمایت از CRM
 • کارکردهای متنوع فناوری اطلاعات در CRM
 • شکل 3. یک مدل مفهومی از اثرات سرمایه گذاری IT بر بهره وری سازمانی
 • معرفی چارچوب پیشنهادی
 • شکل 4.  چارچوب پیشنهاد: همه نوع از ابزار IT  به عنوان ورودی و خروجی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار بهبود برای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

در این مقاله، سعی شده به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی از جنبه متفاوت در جهت ایجاد و مدیریت ارتباط مستقیم بین سازمانها و مشتریان پرداخته شود. چارچوبی برای توسعه زیرساخت های لازم برای ارتباط موثر و پایدار بین مشتری و سازمان ارائه شده است. از ابزار فن آوری اطلاعات مدرن به عنوان ورودی برای جمع آوری اطلاعات مفید از مشتریان استفاده شده است. سپس، داده ها جمع آوری شد و روندهای مورد نیاز در بخش ارتباط با مشتری سازمان انجام شد. نتایج نشان داد بهبود ارتباط با مشتری، باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار شده و هزینه های سازمان را کاهش می دهد.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، فناوری اطلاعات (IT)، کسب و کار

ترجمه مقدمه مقاله

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در بازاریابی به خوبی تثبیت شده است و توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران بازاریابی را به خود جلب نموده است. مفهوم بازاریابی پایگاه داده از دهه 1960 وجود داشته است و سریع جای خود را باز نموده است. پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات باعث ایجاد روش های جدید همکاری بین شرکت ها و مشتریان شده است. در دنیای کسب و کار، مدیریت می داند که مشتریان هسته اصلی کسب و کار هستند و موفقیت یک شرکت به مدیریت روابط با آنها به طور موثر بستگی دارد. برکه و همکاران (1999) در مورد اثر فناوری اطلاعات در زمینه های بازاریابی و مدیریت بحث نمودند و آنها تاکید داشتند بر روی پیکر بندی دوباره بازاریابی جدید که از مزایای فن آوری وب بهره می برد.