عنوان انگلیسی مقاله:

Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers

ترجمه عنوان مقاله: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام تجاری لوکس تقلبی مصرف کنندگان اندونزی

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: Published by Canadian Center of Science and Education

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مطالعات و توسعه فرضیه
 • نگرش نسبت به جعل و تقلب
 • قصد خرید به تئوری رفتار برنامه ریزی(TPB)
 • روش تحقیق
 • نوع و منبع داده ها
 • بررسی ابزار
 • تعریف عملیاتی متغیر
 • پژوهش و یافته ها
 • نتیجه توصیفی
 • قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل
 • نتیجه تست فرضیه
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی

نام تجاری لوکس تقلبی: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف مصرف کنندگان اندونزی و ارتباط آن با خرید محصولات تقلبی است. این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی را در راستای ایجاد نگرش به خرید محصول تقلبی مورد بررسی قرار داده است. که در زمینه کیف های دستی است. حدود 250 پاسخ دهنده در بازه سنی 40-16 سال در این نظر جمع شده توسط پرسشنامه شرکت کرده اند.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی و شخصیتی تاثیر عمده ای بر این نگرش دارند. مطالعه نشان داد که نگرش مثبت مصرف کنندگان نسبت به محصول تقلبی با تقویت خرید بیشتر خواهد شد. در حالی که در وضعیت مصرف مصرف ککندگان هیچ تاثیری نمی گذارد. تغییر در هردو نگرش و تمایل به خزید محصولات تقلبی وجود دارد..

کلیدواژه ها: عوامل اجتماعی، عوامل شخصیتی، نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی، قصد خرید، وضعیت مصرف

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی

جعل و تقلب، تولید و فروش محصولات تقلبی به نظر می رسد با محصول اصل یکسان بوده و در سراسر جهان مثل قارچ رشد کرده است و به مرحله خطرناکی رسیده است(پنز و استوتینگر 2005). علاوه بر این اندونزی یکی از چندین کشوری است که مجرم هایی در این زمینه داشته و در گزارش ایالات متحده ارائه شده که به سرعت به عنوان دزدان دریایی در بازار تجاری وارد شده و یک بازار غیرقانونی راه اندازی کرده اند.

که به طور فزاینده ای فروش خود را از طریق اینترنت و در داخل اصطبل ها و در چرخ دستی ها در خیابان ها اجناس خود را ارائه می نمایند. با توجه به آداب و رسوم آمریکا و دفتر حفاظت از تجارت بین المللی در سال 2007،70% از محصولات جعلی لوکس مانند کیف دستی، ساعت، جواهرات، لباس، کلاه، عینک آفتابی، و لوازم مراقبت از پوست وجود دارد. رفتار خرید جمعی در حال حاضر نشان می دهد که تقاضای بالا برای مارک های لوکس توسط خریداران در بسیاری از طبقات اجتماعی متفاوت است. مصرف کنندگان آگاهی خود را در مورد این موضوع افزایش داده اند و انتظارات بالایی دارند. مصرف کنندگان که به خرید مارک های لوکس اقدام می کنند ممکن است به صورت خودآگاه این تصور را داشته باشند(پنز و استوتینگر).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225