عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance, earnings management, and IFRS: Empirical evidence from Chinese domestically listed companies

ترجمه عنوان مقاله: شواهدی تجربی از ارتباط حاكمیت شركتی، مدیریت سود و IFRS در شركت های چینی عضو بورس

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

دانلود مقاله

5500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده
در این پژوهش برای بررسی نحوه تأثیرگذاری IFRS، مالكیت دولتی و هیئت مدیره (BOD) بر مدیریت سود از اطلاعات 1329 شركت چینی عضو بورس در فاصله سال­های 1998 تا 2009 استفاده شد. نتیجه گرفتیم كه مالكیت دولتی تا حدی مانع از مدیریت سود در محیط كنونی چین می­ شود. اما به نظر نمی­ رسد پیاده­سازی IFRS از مدیریت سود جلوگیری کند. به نظر می­ رسد در صورت عدم وجود مالكیت دولتی، افزایش تعداد هیئت مدیره مستقل روش مناسبی برای جلوگیری از مدیریت سود باشد، هرچند هیئت مدیره غیرمستقل هیچ تأثیری ایجاد نمی­كند.
کلمات کلیدی: مدیریت سود، شرکت، دولت چین، IFRS

مقدمه
بر اساس آمار IASB، بیش از 100 كشور استانداردهای بین­المللی حسابداری را پذیرفته ­اند استانداردهایی كه نام رسمی آن استانداردها بین­ المللی گزارش دهی مالی یا IFRS است. آمریكا قصد دارد در طی سال 2011 درباره این موضوع تصمیم­ گیری كند كه آیا IFRS را در سیستم گزارش دهی مالی مربوط به نهادهای گزارش ­دهنده آمریكایی وارد كند یا خیر.

با توجه به احتمال پذیرش قریب ­الوقوع IFRS در جهان، به نظر می­ رسد اكنون زمان مناسبی برای بررسی آثار IFRS بر مسائل مختلف است. پژوهشگران مختلف از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته­ اند، برای مثال تأثیر IFRS بر مدیریت سود؛ رابطه بین IFRS و عدم تقارن اطلاعات (لوز، 2003)؛ نحوه تأثیرگذاری IFRS بر هزینه سرمایه سهام (داسكه، 2006؛ لمبرت، لوز، و ورچیا، 2007)؛ آیا IFRS باعث افزایش نقدینگی بازار می­ شود (داسكه، هیل، لوز و وردی، 2008)؛ و نحوه تأثیرگذاری IFRS بر نسبت کیو توبین كه آثاری فراتر از هزینه سرمایه و نقدینگی بازار را اندازه­ گیری می­ كند (داسكه و همكاران، 2008).

این مقاله تأثیر مالكیت دولتی، IFRS و هیئت مدیره مستقل را بر مدیریت سود در محیط شركت­ های سهامی عام چین بررسی می­ كند. بازار سرمایه ­گذاری چین در طی این سال­ ها با تغییرات زیادی مواجه شده است از جمله ایجاد یك سیستم هیئت مدیره مستقل در سال 2001 و تبدیل استانداردها به IFRS در سال 2007. چین تبدیل استاندارد به IFRS را از تاریخ 1/1/2007 برای شركت­ های سهامی عام الزامی كرد. رویكرد چین برای تبدیل قواعد جدید به كد خاص خود (سیستم چینی استانداردهای حسابداری) یك رویكرد مبتنی بر اصول است. اصلاحات انجام شده استانداردهای چین را از نظر كیفیت مورد نظر بین­المللی به IFRS نزدیك­تر می­ كند اما این استانداردهای جدید ترجمه تحت­ اللفظی IFRS نیستند هرچند بر همان اصول بنا شده­ اند. در ادامه به تعدادی از تفاوت­ ها اشاره شده است:
به­ كارگیری ارزش منصفانه برای كشوری كه در آن دولت نفوذ قابل توجهی دارد و بازار­های آزاد هنوز به طور كامل توسعه نیافته­ اند تغییر خواهد كرد. برای مطابقت با موضوع مالكیت دولتی، الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته اصلاح خواهد شد. سازمان­ های دولتی به دلیل حاكمیت سازمان­ های دولتی از شروط افشای «معاملات با اشخاص وابسته» معاف خواهند بود. امكان درخواست هزینه اختلال معکوس وجود نخواهد داشت.
در سال 2001، كمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین «راهنمای مربوط به تأسیس یك سیستم هیئت مدیره مستقل در شركت­های عضو بورس» را منتشر كرد. طبق این راهنما، تا تاریخ 6/30/ 2003، حداقل یك سوم از اعضای هیئت مدیره­ها باید مستقل باشند. هدف از این كار این است كه سیستم هیئت مدیره مستقل به مكانیزم رسمی برای پایش رفتار حاكمیت شركتی شركت­ های سهامی عام چین و بهبود آن تبدیل شود.
تغییرات فوق چه تأثیری بر بازار سرمایه­ گذاری چین داشته است؟ این موضوع را از دیدگاه مدیریت سود بررسی می­كنیم. آیا یك هیئت مدیره مستقل می ­تواند حاكمیت شركتی را بهبود ببخشد و در نتیجه مدیریت سود را كاهش بدهد؟ ببچاك و حمدانی (2009) بیان می­كنند كه روش­ های مناسب حاكمیت شركتی در یك بنگاه دولتی لزوماً روش­های خوبی در یك بنگاه سهامی عام (كه در آن یك سهامدار کنترل­ کننده حضور دارد) نیست. زیرا استقلال هیئت مدیره (یكی از مفاهیم اصلی در ساختاردهی به روش­ های مناسب حاكمیت شركتی) در صورت وجود سهامدار کنترل­ کننده نتایج متفاوتی در بر خواهد داشت. پژوهش ببچاك و حمدانی (2009) موجب شد تا رابطه بین هیئت مدیره مستقل و مالکیت دولتی شرکت­ های بورس داخلی چین را بررسی کنیم. علاوه بر این، تغییر بزرگ نظام حسابداری که از سال 2007 آغاز شد باعث شد تا در این پژوهش تأثیر IFRS بر تعامل هیئت مدیره مستقل، مدیریت سود و مالکیت سود را ارزیابی کنیم.