عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding multi level institutional convergence effects on international market segments and global marketing strategy

ترجمه عنوان مقاله: شناخت اثرات همگرایی نهادی چند سطحی بر بخش های بازار بین المللی و استراتژی بازاریابی جهانی

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

14500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

تغییرات پویا در بازار جهانی فرصت هایی برای استاندارد سازی استراتژی های بازاریابی با توجه به همگرایی بخش های بازار فرا ملی افزایش داده است. یک شناخت ساده از پیچیدگی های این همگرایی می تواند به اجرای استراتژی های بازاریابی جهانی غیر موثر منجر شود. این مطالعه ایجاد یک رویکرد چند نهادی را گسترش و تاثیرات همگرا متقارن بر اساس هدف را مورد خطاب قرار می دهد که این امر در شناخت همگرایی بخش های بازار و تاثیر آن بر استراتژی بازاریابی جهانی ضروری می باشد. یک مدل سطح تاثیرگذار روی سیاست های بازاریابی جهانی گسترش پیدا کرده است که روی تحقیقات علمی در بازاریابی جهانی دلالت دارد.

گسترش استراتژی بازاریابی جهانی مورد هدف تحقیقات و پژو هشهای دانشگاهی فشرده و تحقیق برای دهه های مختلف می باشد. توجه روی این تحقیق میزان عناصر استراتژی بازاریابی میباشد. به عنوان مثال اجرای ترکیبات بازاریابی، می توانند به طور خیلی موثر از کشورهای دیگر انتقال پیدا کنند. با توحه به این تحقیق دستاوردهای موثر تطابق بازار جهانی بر خلاف مزیت های اقتصادی می باشد که از طریق استاندارد سازی در اجزای چند ملیتی به دست آمده است این امر بطور فزاینده ترکیباتی را که حرکت به سمت جهانی شدن در سطوح چندگانه و بخشهای چندگانه را هدایت و ارائه می کند، موضوع بخشهای بازار و بخشهای بازاریابی توجه خیلی زیادی را در قالب جهانی شدن دریافت می کند. یک تنوع گستره در مورد روشها و اصول تقسیم بندی به وسیله تحقیقات محققین در این محدوده مهم به کارگرفته شده است.

کلمات کلیدی: استراتژی بازاریابی، اقتصاد رسمی و سازمانی، همگرایی، بخش بازار

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط