عنوان انگلیسی مقاله:

Kenya’s Health Workforce Information System: A model ofimpact on strategic human resources policy, planning andmanagement

ترجمه عنوان مقاله: سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا: مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

9500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده مقاله

چکیده سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی

كشور ها در سراسر جهان با كمبود كاركنانی خوب و عدم تعادل در مهارتها مواجه هستند. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) به منظور نظارت و رسیدگی  مسائل نیروی كار سیستم بهداشت استفاده می شود , اما درك جهانی از این سیستم های در حداقل بوده و اطلاعات پایه در مورد دامنه و توانایی آن محدود است. سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا (KHWIS)، قابل تشخیص به عنوان یك مثال امیدوار كننده از عملكرد HRIS می باشد.

هدف این مقاله این است كه داده های سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا را در سیاست منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت بررسی كند. مواد و روش كار شامل منابعی برای مطالعه در رابطه با پزشكی كنیا (MOMS)  و وزارت بهداشت (MOPHS)  و گروه پرستاری در (MOMS)   سن بازنشس, شورای پرستاری كنیا و انجمن پزشكان،  دندان پزشكان كنیا و تكنسین های آزمایشگاهی و داروسازهای كنیا می باشد. علاوه براین، داده های كمی استخراج شده پایگاه های داده سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا استخراج شده است.

سیاست پزشكان در بحث درمان  از MOMS  وMPHS توسط وب سایتهایی بازیابی شده و بررسی برای ارزیابی اینكه آیا آنها هر گونه تغییر در سیاست را در توسط داده های سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا انجام می دهند بوجود می آید. یافته های این تحقیق نشان می دهد كه نظارت دولت كنیا بر روی نیروی كار سلامت با استفاده از سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا تحت تأثیر سیاست و  مقررات و مدیریت ارائه شده است.

كلمات كلیدی: انوفورماتیک پرستاری، انفورماتیك پزشكی، اطلاعات منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی، منابع انسانی برای سلامت (HRH)، نظارت نیروی كار، بهداشت جهانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png